Partner:                           


Česká Společnost
pro Zaměstnaneckou Participaci

         

 
 
 

CO JE NOVEHO

17.05.2024: EFES NEWSLETTER - 5/2024
07.04.2024: EFES NEWSLETTER - 4/2024
04.03.2024: EFES NEWSLETTER - 3/2024
07.02.2024: EFES NEWSLETTER - 2/2024
03.01.2024: EFES NEWSLETTER - 1/2024

04.12.2023: EFES NEWSLETTER - 12/2023
10.11.2023: EFES NEWSLETTER - 11/2023
12.10.2023: EFES NEWSLETTER - 10/2023
07.09.2023: EFES NEWSLETTER - 9/2023

17.08.2023:
Barometr Politiky Zaměstnaneckého Podílového Vlastnictví v Evropských Zemích - Srpen 2023
13.07.2023: EFES NEWSLETTER - 7/2023
07.06.2023: EFES NEWSLETTER - 6/2023
04.05.2023: EFES NEWSLETTER - 5/2023
03.04.2023: EFES NEWSLETTER - 4/2023
07.03.2023: EFES NEWSLETTER - 3/2023
03.02.2023: EFES NEWSLETTER - 2/2023
05.01.2023: EFES NEWSLETTER - 1/2023

12.12.2022: EFES ZPRAVODAJ - 12/2022
17.11.2022: EFES ZPRAVODAJ - 11/2022
03.09.2022: EFES ZPRAVODAJ - 9/2022

04.07.2022: EFES ZPRAVODAJ - 7/2022
10.06.2022: EFES ZPRAVODAJ - 6/2022
06.05.2022: EFES ZPRAVODAJ - 5/2022
16.04.2022: EFES ZPRAVODAJ - 4/2022
07.04.2022: Ro?ní ekonomický souhrn vlastnictví akcií zam?stnanci v evropských zemích v 2021
03.03.2022: EFES ZPRAVODAJ - 3/2022
08.02.2022: EFES ZPRAVODAJ - 2/2022
07.01.2022: EFES ZPRAVODAJ - 1/2022

06.12.2021: EFES ZPRAVODAJ - 12/2021
08.11.2021: EFES ZPRAVODAJ - 11/2021
09.10.2021: EFES ZPRAVODAJ - 10/2021
09.07.2021: EFES ZPRAVODAJ - 7/2021
07.06.2021: EFES ZPRAVODAJ - 6/2021
03.05.2021: EFES ZPRAVODAJ - 5/2021
01.04.2021: Ro?ní ekonomický souhrn vlastnictví akcií zam?stnanci v evropských zemích v 2020
06.03.2021: EFES ZPRAVODAJ - 3/2021


15.12.2020:
Barometr Politiky Zaměstnaneckého Podílového Vlastnictví v Evropských Zemích - Prosinec 2020
07.12.2020: EFES ZPRAVODAJ - 12/2020
02.11.2020: EFES ZPRAVODAJ - 11/2020
24.10.2020:
ZAMESTNANECKÝCH AKCIONÁRU V MSP - JAK VYTVOŘIT ESOP PLÁN
10.10.2020: EFES ZPRAVODAJ - 10/2020
14.07.2020: EFES ZPRAVODAJ - 7/2020
17.06.2020: EFES ZPRAVODAJ - 6/2020
17.06.2020: EFES ZPRAVODAJ - 5/2020
17.06.2020: EFES ZPRAVODAJ - 4/2020
17.06.2020: EFES ZPRAVODAJ - 3/2020
17.06.2020: EFES ZPRAVODAJ - 2/2020
17.06.2020: EFES ZPRAVODAJ - 1/2020
07.12.2019: EFES ZPRAVODAJ - 12/2019
09.11.2019: EFES ZPRAVODAJ - 11/2019
14.10.2019: EFES ZPRAVODAJ - 10/2019
06.09.2019: EFES ZPRAVODAJ - 9/2019
06.09.2019: EFES PRESS REVIEW in August 2019
02.08.2019: EFES PRESS REVIEW v cervenci 2019
11.07.2019: EFES PRESS REVIEW v cervnu 2019
05.06.2019: EFES ZPRAVODAJ - 6/2019
03.05.2019: EFES ZPRAVODAJ - 5/2019
25.04.2019: EFES ZPRARODAJ - 4/2019
11.03.2019: EFES ZPRAVODAJ - 3/2019
03.01.2019: EFES ZPRAVODAJ - 1/2019
11.09.2018: EFES ZPRAVODAJ - 9/2018
11.07.2018: EFES ZPRAVODAJ - 7/2018

18.06.2018:
Barometr Politiky Zaměstnaneckého Podílového Vlastnictví v Evropských Zemích - Cerven 2018
05.05.2018: EFES ZPRAVODAJ - 5/2018
09.03.2018: EFES ZPRAVODAJ - 3/2018
08.02.2018: EFES ZPRAVODAJ - 2/2018
11.12.2017: EFES ZPRAVODAJ - 12/2017

07.12.2017:
Barometr Politiky Zaměstnaneckého Podílového Vlastnictví v Evropských Zemích - Prosinec 2017
12.12.2016:
Barometr Politiky Zaměstnaneckého Podílového Vlastnictví v Evropských Zemích
04.11.2016: EFES ZPRAVODAJ - 11/2016
10.10.2016: EFES ZPRAVODAJ - 10/2016
14.06.2016: EFES ZPRAVODAJ - 6/2016

02.05.2016: EFES ZPRAVODAJ - 5/2016
04.04.2016: EFES ZPRAVODAJ - 4/2016
02.02.2016: EFES ZPRAVODAJ - 2/2016
05.11.2015: EFES ZPRAVODAJ - 11/2015
08.10.2015: EFES ZPRAVODAJ - 10/2015
13.07.2015:
EFES ZPRAVODAJ - 6/2015
13.11.2010:
STANOVISKO Evropského hospodárského a sociálního výboru k tématu Financní spoluúcast zamestnancu v Evrope
14.03.2005: Facts about employee ownership in the Czech Republic, by Dr. Zdenek Srein, KSLP
05.10.2004: Zamestnanecká participace - milióny pracovních míst v EU? pripravila Eva Krtková

Program Evropské unie pro podporu podnikání a konkurenceschopnosti podniku v letech 2006 - 2010
Zamestnanecká participace je podle názoru EFES v zemích Evropské unie na rozdíl zejména od USA a Austrálie znacne podcenována. Napr. v USA bylo v roce 1998 10% amerických zamestnancu držiteli akcií svých podniku, což predstavovalo 10% podnikového kapitálu. Navíc jak demokratická tak republikánská strana v uvedeném roce požadovaly, aby úcast zamestnancu dosáhla behem 10 let 25%. Duvodem této podpory bylo prijetí názoru, že zamestnanecká participace je zdrojem více než 1% rocního rustu hrubého domácího produktu. Poslední údaje ukazují, že dnes se týká zamestnanecká participace 23,3% podniku všech velikostí v USA.

Tyto stránky jsou výsledkem iniciativy Evropské Federace Zamestnancu Akcionáru, která smeruje k vytvorení síte osob a organizací angažovaných pri podpore zamestnaneckého vlastnictví a participace v kandidátských zemích strední a východní Evropy.
Tato aktivní podpurná sít (CEEO-net) je vytvárena jako pomoc v navazování kontaktu pro všechny, kterí se zajímají a chtejí napomáhat zamestnaneckému vlastnictví a participaci. Sít by mela prispet k systematickému a pravidelnému šírení informací o politice, výzkumu i praktických zkušenostech v této oblasti.
Doufáme, že tím budou podporeny další mezinárodní iniciativy, jako je spolupráce na hodonocení a analýze legislativního prostredí, predávání informací o zkušenostech podniku, vytvárení knihovny a databáze o zamestnaneckém vlastnictví a participaci pro zeme strední a východní Evropy a další projekty týkající se školení a výcviku pro všechny sociální partnery.
Zamestnanecké vlastnictví a participace napomáhá
- lepší motivaci a zlepšení podnikatelského výkonu
Zamestnanecké vlastnictví - tím, že bere v úvahu lidský fakor - zlepšuje výkony v podnikání a zvyšuje konkurenceschopnost jak po stránce produktivity, tak po stránce kvality. Programy participace napomáhají vzniku dynamictejších a efektivnjších podniku.
- spravedlivejšímu rozdelení bohatství
Rada EU konstatovala ve svém doporucení z roku 1992, že "podpora financní participace zamestnancu bez diskriminace podle pohlaví a národnosti muže být považována za prostredek k dosažení širšího rozdelení bohatství vytváreného podniky za pomoci osob, které jsou v nich zamestnány."
- ochrane a tvorbe pracovních príležitostí
V souvislosti s privatizací a restrukturalizací je zamestnanecké vlastnictví cinitelem pomáhajícím udržet a vytváret pracovní príležitosti: Zamestnanci - akcionári jsou více nakloneni hledání možností k vytvárení pracovních míst než vnejší akcionári.
- podpore podnikavosti
Programy participace ve Spojených státech ukázaly, že zamestnanci - akcionári mohou snadneji vybudovat pocátecní kapitál k zahájení vlastního podnikání, a akcionárství rídících pracovníku zase vede ke zvýšené podnikavosti a pomáhá rešit také otázky následnictví.
- udržitelnému rozvoji
Zamestnanci - akcionári mají dlouhodobejší pohled na rozvoj podniku. Protože v podniku pracují, lépe si uvedomují environmentální dusledky prijatých strategií. Zvlášte ve východní Evrope se stává, že zamestnanecké vlastnictví chrání místní životní prostredí pred destruktivními dusledky prehnané snahy o krátkodobý komercní zisk ze strany vnejších akcionáru.
- dodatecným príjmum pracovníku
Programy zamestnaneckého akcionárství mohou pracovníkum zajistit vítané navýšení príjmu nejen pri odchodu do duchodu, ale take v nepredvídaných životních situacích.
- stabilnejšímu spolecenskému prostredí
Širší rozdelování spolecenského bohatství mezi pracovníky podniku prináší vetší stabilitu financním trhum. Zamestnanecké akcionárství je duležitým motivacním faktorem v podniku, pokud zamestnanci - akcionári vidí souvislost mezi svým úsilím, výkonem podniku a získanou odmenou. Optimálních výsledku se dosahuje v podnicích, kde se už vytvorila participacní podniková kultura. Ta prospívá také ostatním akcionárum, pro které jsou prínosem zlepšené výkony podniku.

Pripojte se k naší síti
Pomozte nám
· pri tvorbe a aktualizaci Národních zpráv
· pri hledání lidí se zájmem o zamestnanecké vlastnictví ve vaší zemi pro naše "Kontakty"
· pri shromaždování príslušných materiálu o vaší zemi pro naši "Knihovnu" a zpráv pro naše "Události"

KONTAKT NA CEEEO-NET : efes@efesonline.org

 


21.12.2006: Pepper III Report by Jens Lowitzsch - Picture of employee financial participation in the new member countries of the European Union
2003: Report about employee ownership in the Czech Republic in 2003 (in English)
2002: Doplnení Národní zprávy CR za roky 2002
2002: National report about employee ownership in the Czech Republic in 2002 (in English)
2001: Zamestnanecká participace v CR 1990 - 2001
2001: Country report about employee ownership and privatisations in the Czech Republic 1990-2001 (in English)

 

 

 

 

 

 

 

un compteur pour votre site


 

 

For information and contact
EFES - EUROPEAN FEDERATION OF EMPLOYEE SHARE OWNERSHIP
FEAS - FEDERATION EUROPEENNE DE L'ACTIONNARIAT SALARIE
Avenue Voltaire 135, B-1030 Brussels
Tel: +32 (0)2 242 64 30 - Fax: +32 (0)2 791 96 00
E-mail: efes@efesonline.org
Web site: www.efesonline.org
EFES' objective is to act as the umbrella organization of employee owners, companies and all persons, trade unions, experts, researchers, institutions looking to promote employee ownership and participation in Europe.