Předplatit  /  Odhlásit  /  Členství                                           
                                                                                              Přeložil. Ing. Petr Navrátil - KSLP Česká Společnost pro Zaměstnaneckou Participaci


EFES ZPRAVODAJ - CERVEN 2023

 Databáze evropských společností EFES

Databáze evropských společností EFES je jedinečným zdrojem informací o evropských společnostech. V databázi se shromažďují veškeré podrobné informace o vlastnictví zaměstnaneckých akcií, schématech odměn ve formě zaměstnaneckých akcií a účasti ve všech významných evropských společnostech.
Kromě toho se v databázi shromažďují informace o správě a řízení společností, o vlastnické struktuře a o místě působnosti (nebo přemístění) evropských společností.
Je to jedinečný zdroj informací pro vytváření analýz, porovnání, akademický výzkum a výuku a pro pochopení aktuálního vývoje.
Veškeré informace jsou pro každou společnost dostupné v podobě časových řad za období od roku 2006 do roku 2022.

Více informací

 

Přehled tisku
V kvetnu 2023 máme výběr 30 pozoruhodných článků ve 7 zemích: Belgie, Nemecko, Francie, Nizozemsko, Norsko, Velká Británie, USA.
Belgium: Collective employee ownership could be a way for Delhaize workers.
Germany: New law project – further multiplication of incentives for employee share ownership, at €5,000 exempt annually instead of €1,440.
France: Take inspiration from the SCOP model.
Netherlands: Employee ownership foundations operate primarily on the basis of share certification.
Norway: New employee share plan for Sparebanken Ost.
UK: Thanks to the Employee Ownership Trust scheme, every day a new SME is transferred to employees, - 120 new transmissions from January 1 to March 31. This month, among others, the case of: Agilia Consulting, Carreg Construction, HIT Training, Thinkprint, Dot Surveying, Place North West, Principle Cleaning Services, Cardinal Global Logistics, Land Rover Experience, CodeWeavers Software, High Speed Training, Ikonic Technology.
New crisis for John Lewis Partnership which is considering abandoning the 100% employee ownership formula.
USA: ESOP plans are growing in popularity.

Plný přehled tiskových zpráv je k dispozici na našich webových stránkách na:
              http://www.efesonline.org/PRESS REVIEW/2023/May.htm 

Partner:
     

     Česká Společnost pro
         Zaměstnaneckou
              Participaci

A political roadmap for employee ownership in Europe

What's new on the EFES website?

EFES NEWS distribuce: 200.000

   S pozdravem

 

 
 

Marc Mathieu
Secretary General
EFES - EUROPEAN FEDERATION OF EMPLOYEE SHARE OWNERSHIP
             EVROPSKÁ FEDERACE PRO ZAMĚSTNANECKÉ VLASTNICTVÍ AKCIÍ
Avenue Voltaire 135, B-1030 Brussels
Tel: +32 (0)2 242 64 30 - Fax: +32 (0)2 791 96 00
E-mail: efes@efesonline.org
Web site: www.efesonline.org
EFES' objective is to act as the umbrella organization of employee owners, companies and all persons, trade unions, experts, researchers, institutions looking to promote employee ownership and participation in Europe.