Předplatit  /  Odhlásit  /  Členství                                           
                                                                                              Přeložil. Ing. Petr Navrátil - KSLP Česká Společnost pro Zaměstnaneckou Participaci


EFES ZPRAVODAJ - ČERVENEC 2023


Noví zaměstnanci-vlastníci ve společnosti High Speed Training Company, UK 
 

 Kolektivní zaměstnanecké vlastnictví – nezadržitelný vzestup

Zatímco individuální vlastnictví akcií zaměstnanců je typické pro velké společnosti, kolektivní zaměstnanecké vlastnictví je nejvhodnější formou pro malé a střední podniky.

V individuální formě vlastnictví zaměstnanci investují své úspory do akcií společnosti. Velké společnosti jsou totiž zvyklé nabízet své akcie veřejnosti. Zaměstnancům je prodej zpravidla nabízen za výhodných podmínek v podobě snížené ceny nebo příspěvku společnosti.

V malých a středních podnicích je však situace zcela odlišná. Není obvyklé vydávat nové akcie. V některých případech může dojít spíše ke změně vlastnictví akcií: převodem společnosti v případě, že chce odstoupit řídící akcionář. Zde není řeč o několika akciích, nýbrž o celé společnosti. Ve hře jsou mnohem vyšší částky. Jednotliví zaměstnanci na ně nedosáhnou. Ale je zde prostor pro podílové vlastnictví zaměstnanců.

Mechanismus podílového vlastnictví akcií znamená, že zaměstnanci nemusí investovat, riskovat vlastní úspory ani se zadlužovat. Financování přichází zvenčí, formou úvěru, a zaměstnanci nenesou riziko.

V anglosaském světě je právním nástrojem pro účinnou organizaci zaměstnaneckého podílového vlastnictví trust. Ve Spojených státech je plán ESOP zaveden od roku 1974. Ve Velké Británii se jedná o Employee Ownership Trust, jehož úspěch stále roste. Neodolatelně.

V mnoha evropských zemích existují právní nástroje, které umožňují organizovat stejné mechanismy zaměstnaneckého podílového vlastnictví. Jejich názvy se v různých zemích liší: soukromá nadace, private foundation, fondation privée, fiducie, stichting administratiekantoor, Privatstiftung, stiftelse,…

V mnoha evropských zemích je rodinné vlastnictví akcií již mnoho let organizováno pomocí těchto mechanismů. A tak přišel čas, aby je zaměstnanecké vlastnictví akcií využilo svým vlastním způsobem.

Pouze tak se bude moci zaměstnanecké vlastnictví akcií rozšířit v Evropě i do malých a středních podniků.

Přehled tisku
V cervnu 2023 máme výběr 24 pozoruhodných článků ve 7 zemích: Cesko, Francie, Itálie, Nizozemsko, Rumunsko, Velká Británie, USA.
Czechia: Government promise.
France: Take inspiration from the SCOP model. The Jean Jaurčs Foundation recommends prohibiting employee share ownership "pure and simple madness". New employee share plan for Sanofi, for Veralia. Employee ownership weighs 80% at GCC Construction. ERES publishes its annual overview of employee share ownership.
Netherlands: CNV Union recommends the free distribution of shares to employees. Employee ownership foundations operate primarily on the basis of share certification.
Romania: Employee share ownership takes off in Romania.
UK: Thanks to the Employee Ownership Trust scheme, every day a new SME is transferred to employees, this month, among others, the case of: Cornerstone Veterinary Clinic, Clean Digital Marketing, Davies+McKerr Consultancy, Mapp Real Estate, Ainsley Gommon Architects, Leisure Park Internet Solutions.
USA: Business transmission to Employee-Owned Purpose Trust.

Plný přehled tiskových zpráv je k dispozici na našich webových stránkách na:
              https://www.efesonline.org/PRESS REVIEW/2023/June.htm 

Partner:
     

     Česká Společnost pro
         Zaměstnaneckou
              Participaci

A political roadmap for employee ownership in Europe

What's new on the EFES website?

EFES NEWS distribuce: 200.000


   S pozdravem

 

 
 

Marc Mathieu
Secretary General
EFES - EUROPEAN FEDERATION OF EMPLOYEE SHARE OWNERSHIP
             EVROPSKÁ FEDERACE PRO ZAMĚSTNANECKÉ VLASTNICTVÍ AKCIÍ
Avenue Voltaire 135, B-1030 Brussels
Tel: +32 (0)2 242 64 30 - Fax: +32 (0)2 791 96 00
E-mail: efes@efesonline.org
Web site: www.efesonline.org
EFES' objective is to act as the umbrella organization of employee owners, companies and all persons, trade unions, experts, researchers, institutions looking to promote employee ownership and participation in Europe.