Předplatit  /  Odhlásit  /  Členství                                           
                                                                                              Přeložil. Ing. Petr Navrátil - KSLP Česká Společnost pro Zaměstnaneckou Participaci


EFES ZPRAVODAJ - ČERVEN 2022

 Společenská odpovědnost firem

Nový průzkum v USA zjistil, že zaměstnanci soukromých podniků, ve kterých fungují zaměstnanecké plány vlastnictví akcií (employee stock ownership plans, ESOP), kladou větší důraz na to, aby se jejich společnosti věnovaly společenské odpovědnosti firem, než zaměstnanci podniků, ve kterých ESOP nejsou.

Průzkum také zjistil, že společnosti vlastněné zaměstnanci s větší pravděpodobností splňují tato očekávání, přičemž zaměstnanci společností s ESOP hodnotí své zaměstnavatele lépe než jejich kolegové ve společnostech, kde ESOP nejsou, pokud jde o investice do komunity, dobrovolnictví, ekonomické příležitosti a sociální spravedlnost.

Zároveň v Polsku výroční zpráva Fóra odpovědného podnikání vyzdvihuje skupinu Ang za její osvědčené postupy. Skupina Ang je jediným zprostředkovatelem úvěrů a pojištění v Polsku, který působí na bázi zaměstnaneckého vlastnictví.


Více informací

Přehled tisku
V kvetnu 2022 máme výběr 33 pozoruhodných článků ve 8 zemích: Kanada, Francie, Nemecko, Itálie, Norsko, Polsko, Velká Británie, USA.
Canada: The federal government will  amend the Income Tax Act to create an Employee Ownership Trust (EOT), following similar reforms in the United States and Britain.
France: Caption is an exchange platform for shares of SMEs and startups. New employee share plans for Kering, for Sopra Steria, for EDF, for Société Générale, for L'Oréal. Employee ownership is progressing with difficulty in SMEs. A shareholding foundation for the SME Adam. Business transmission through a workers' coop for Enzo & Rosso Architects.
Germany: The Herend Porcelain Manufactory is still a good example of employee ownership in Central Europe.
Italy: Italian vision of employee ownership.
Norway: New employee share plan for Haugesund Sparebank.
Poland: Ang Group is an example of a credit and insurance intermediary operating on the basis of employee ownership.
UK: Every day a new SME is transferred to employees, as for instance this month: Educ8 Training, Vet Dynamics, Handy Brand, Lyon Equipment, LHi Group, Chandley Ovens. Why employee ownership is on the increase in SMEs? Look for the error: 239 transmissions per year in the form of ESOPs in the US, 285 in the form of Employee Ownership Trusts in Great Britain.
USA: Wall Street agrees that employee ownership works. Employee ownership surging in interest in the architecture community. Stock Option Plan administration software market in 2022. New survey: Employee-owned businesses score higher on Corporate Social Responsibility.

Plný přehled tiskových zpráv je k dispozici na našich webových stránkách na:
              http://www.efesonline.org/PRESS REVIEW/2022/May.htm 

Partner:
     

     Česká Společnost pro
         Zaměstnaneckou
              Participaci

A political roadmap for employee ownership in Europe

What's new on the EFES website?

EFES NEWS distribuce: 200.000
   S pozdravem

 

 
 

Marc Mathieu
Secretary General
EFES - EUROPEAN FEDERATION OF EMPLOYEE SHARE OWNERSHIP
             EVROPSKÁ FEDERACE PRO ZAMĚSTNANECKÉ VLASTNICTVÍ AKCIÍ
Avenue Voltaire 135, B-1030 Brussels
Tel: +32 (0)2 242 64 30 - Fax: +32 (0)2 791 96 00
E-mail: efes@efesonline.org
Web site: www.efesonline.org
EFES' objective is to act as the umbrella organization of employee owners, companies and all persons, trade unions, experts, researchers, institutions looking to promote employee ownership and participation in Europe. 

*