Předplatit  /  Odhlásit  /  Členství                                           
                                                                                              Přeložil. Ing. Petr Navrátil - KSLP Česká Společnost pro Zaměstnaneckou Participaci


EFES ZPRAVODAJ - LISTOPAD 2023

 Employee Ownership Knowledge Programme 2023

Jaký vliv má podílové vlastnictví zaměstnanců na chování a výkonnost podniku?
Získat o této problematice spolehlivé informace stále není snadné.
Donedávna byl hlavním zdrojem informací americký výzkum. Důvodem byla skutečnost, že Spojené státy jsou jediným místem na světě, kde lze nalézt tisíce malých a středních podniků vlastněných zaměstnanci (společnosti s ESOP – Employee Stock Ownership Plans, tj. programy zaměstnaneckého podílového vlastnictví), takže ekonometrické metody k porovnání reprezentativních vzorků podniků vlastněných zaměstnanci a těch, které vlastněny zaměstnanci nejsou, lze efektivně použít.
Ve Spojeném království se v současnosti mění situace po zavedení systému EOT (Employee Ownership Trusts, tj. zaměstnanecké vlastnické fondy) s prudkým nárůstem počtu malých a středních podniků vlastněných zaměstnanci.
Poprvé bylo takové srovnání reprezentativních vzorků podniků vlastněných zaměstnanci a podniků, které vlastněny zaměstnanci nejsou, provedeno také ve Spojeném království a přineslo řadu faktů, čísel a odhadů.
Zjištění nového "Employee Ownership Knowledge Programme 2023" jsou uvedena ve dvou zprávách: V Závěrečné zprávě a v Podrobné zprávě.

 

Přehled tisku
V ríjnu 2023 máme výběr 30 pozoruhodných článků ve 9 zemích: Kanada, Cesko, Nemecko, Francie, Itálie, Švédsko, Slovinsko, Spojené království, USA.
Canada: The apocalypse will not happen.
Czechia: Towards tax incentives for employee share plans.
Germany: The full range of employee participation schemes in Germany.
France: The amounts of employee savings in France. Employee share ownership is slowly growing in large non-listed companies. New employee share plans for Stellantis and Vallourec. Business transfer through workers' cooperative in Landerneau.
Italy: Employee ownership in Great Britain.
Sweden: The still burning memory of employee savings funds managed by unions.
Slovenia: Apocalyse now.
UK: Thanks to the Employee Ownership Trust scheme, every day a new SME is transferred to employees. This month, among others, the case of: Churchill Group, St Albans Nursery, Zoonou, VMA Recruitment, MTW Architectural, Griffiths Waite, Suite TV, Workspace Design and Build. Stories about how transitioning to employee ownership.
USA: Why aren't there more ESOP companies?

Plný přehled tiskových zpráv je k dispozici na našich webových stránkách na:
              https://www.efesonline.org/PRESS REVIEW/2023/October.htm 

Partner:
     

     Česká Společnost pro
         Zaměstnaneckou
              Participaci

A political roadmap for employee ownership in Europe

What's new on the EFES website?

EFES NEWS distribuce: 200.000   S pozdravem

 

 
 

Marc Mathieu
Secretary General
EFES - EUROPEAN FEDERATION OF EMPLOYEE SHARE OWNERSHIP
             EVROPSKÁ FEDERACE PRO ZAMĚSTNANECKÉ VLASTNICTVÍ AKCIÍ
Avenue Voltaire 135, B-1030 Brussels
Tel: +32 (0)2 242 64 30 - Fax: +32 (0)2 791 96 00
E-mail: efes@efesonline.org
Web site: www.efesonline.org
EFES' objective is to act as the umbrella organization of employee owners, companies and all persons, trade unions, experts, researchers, institutions looking to promote employee ownership and participation in Europe.