Předplatit  /  Odhlásit  /  Členství                                           
                                                                                              Přeložil. Ing. Petr Navrátil - KSLP Česká Společnost pro Zaměstnaneckou Participaci


EFES ZPRAVODAJ - LEDEN 2024

 Dopad vlastnictví zaměstnaneckých akcií na bankovní riziko

Tým výzkumníků z univerzit v Limoges a Bourgogne Franche-Comté ve Francii (Laetitia Lepetit, Phan Huy Hieu Tran a Thu Ha Tran) právě zveřejnil své výsledky.

Ke zkoumání dopadu zaměstnaneckého vlastnictví vedoucích i řadových zaměstnanců na bankovní riziko a k prozkoumání různých základních kanálů použili informace z databáze Evropské Federace pro Zaměstnanecké Vlastnictví (EFES).

Na základě údajů z let 2005 až 2019 zjistili, že zaměstnanecké vlastnictví jak vedoucích pracovníků, tak řadových zaměstnanců je spojeno s nižším bankovním rizikem, které závisí na schopnostech zaměstnanců a jejich motivaci podstupovat rizika.

Zjistili, že zvýšení zaměstnaneckého vlastnictví vedoucích a řadových zaměstnanců vede ke snížení rizika platební neschopnosti a celkového bankovního rizika.

Výsledky tedy dokládají, že držba akcií motivuje vedoucí i řadové zaměstnance bank k uplatňování strategií, které snižují riziko.

Závěr provedené studie je jasný:
"Naše výsledky naznačují, že tvůrci politik by měli podporovat rozsáhlé plány zaměstnaneckého vlastnictví v bankovním sektoru."

Úplný text publikace:
Executive and non-executive employee ownership and bank risk: Evidence from European banks

Přehled tisku
V prosinci 2023 máme výběr 26 pozoruhodných článků ve 9 zemích: Bulharsko, Kanada, Cesko, Francie, Itálie, Polsko, Tunisko, Velká Británie, USA.
Bulgaria: Advocating for employee share ownership in startups.
Canada: The new federal tax exemption for employee ownership trusts will spur retiring business owners to sell their companies to workers.
Czechia: Here is finally the long-awaited tax reform to facilitate employee share ownership in startups.
France: Successful new employee share plans for Vallourec, for Veolia, for Spie, for Stellantis, for Air France-KLM.
Italy: Employee ownership is finally coming to Canada! Successful employee share plans for Mediobanca and for Stellantis.
Poland: Solidarnosc Union calls for increasing employee share ownership in Poland.
Tunisia: First employee share plan for Attijari Bank.
UK: Thanks to the Employee Ownership Trust scheme, every day a new SME is transferred to employees. This month, among others, the case of: Hudgell Solicitors, TBM Marketing Group, Ellwood Atfield Head-hunters, Charity People Recruitment, Interact Contact Centres, Thomas Carroll Insurances, Optagon Roofing Supplier.
USA: The ESOP plan, how does it work? Unpacking the myths of employee ownership. Employee ownership is more often figuring into private equity value-creation strategies.

Plný přehled tiskových zpráv je k dispozici na našich webových stránkách na:
              https://www.efesonline.org/PRESS REVIEW/2023/December.htm 

Partner:
     

     Česká Společnost pro
         Zaměstnaneckou
              Participaci

A political roadmap for employee ownership in Europe

What's new on the EFES website?

EFES NEWS distribuce: 200.000

   S pozdravem

 

 
 

Marc Mathieu
Secretary General
EFES - EUROPEAN FEDERATION OF EMPLOYEE SHARE OWNERSHIP
             EVROPSKÁ FEDERACE PRO ZAMĚSTNANECKÉ VLASTNICTVÍ AKCIÍ
Avenue Voltaire 135, B-1030 Brussels
Tel: +32 (0)2 242 64 30 - Fax: +32 (0)2 791 96 00
E-mail: efes@efesonline.org
Web site: www.efesonline.org
EFES' objective is to act as the umbrella organization of employee owners, companies and all persons, trade unions, experts, researchers, institutions looking to promote employee ownership and participation in Europe.