Předplatit  /  Odhlásit  /  Členství                                                
                                                                                              Přeložil. Ing. Petr Navrátil - KSLP Česká Společnost pro Zaměstnaneckou Participaci


EFES ZPRAVODAJ - ČERVENEC 2021

 Meld Studios  -  První australská společnost
                        vlastněná svěřeneckým fondem zaměstnanců

Máme novou vlastnickou strukturu!

Po roce ovlivňování australské legislativy s potěšením převádíme vlastnictví naši společnosti do svěřeneckého fondu zaměstnanců.
Jedná se o obrovský milník v dějinách společnosti Meld a v dějinách vlastnictví společností v Austrálii.

Co znamená vlastnictví svěřeneckým fondem zaměstnanců?

Technicky je vlastnictví svěřeneckým fondem zaměstnanců, neboli EOT:
Svěřenecký fond vytvořený společností pro udržení kapitálu jménem svých zaměstnanců, přičemž fond vlastní obvykle všechny – nebo alespoň většinu – akcií.

V praxi EOT znamená, že:

·  časem převedeme akcie našich tří zakladatelů (vlastníků) na EOT Meld
·  obmyšlenými osobami tohoto fondu jsou všichni stálí zaměstnanci
·  Protože jsou všichni zaměstnanci společnosti Meld obmyšlenými osobami, nepřímo společnost vlastní
·  Každý zaměstnanec Meld zastává dvě funkce: vykonavatel činnosti a majitel podniku
·  Všichni zaměstnanci Meld pomocí vytvořených účastnických struktur přímo ovlivňují směřování společnosti
·  Všichni zaměstnanci Meld dostávají stejný podíl na zisku z našeho společného úsilí.

Celý příběh

Přehled tisku
V cervnu 2021 máme na výběr 26 pozoruhodných článků v 8 zemích: Belgie, Finsko, Francie, Nemecko, Španelsko, Velká Británie, USA, Vietnam.
Belgium: Employees hold 3% of the capital of all large European companies.
Finland: New Personnel Fund for Admicom Corporation.
France: Panorama ERES: Employee share ownership in the SBF120 is resisting the 2020 crisis. New employee share plans for Sanofi, for Rémy Cointreau, for Ubisoft, for Blablacar.
Germany: The new legislation for employee share ownership comes into force on July 1.
Spain: Fifty years of history of Spanish sociedades laborales - the memoirs of Jostexo Hernández.
UK: Every day a new SME is transferred to an Employee Ownership Trust.
USA: Blasi & Kruse - Race and Gender Wealth Equity and the Role of Employee Share Ownership. The ESOP Revolution: Fighting financial inequality and empowering the working class. New survey: Workers at employee-owned businesses faced fewer economic hardships.
Vietnam: Employee share plans for multinationals in Vietnam.

Plný přehled tiskových zpráv je k dispozici na našich webových stránkách na:
              http://www.efesonline.org/PRESS REVIEW/2021/June.htm 

Partner:
     

     Česká Společnost pro
         Zaměstnaneckou
              Participaci

A political roadmap for employee ownership in Europe

What's new on the EFES website?

EFES NEWS distribuce: 200.000
   S pozdravem

 

 
 

Marc Mathieu
Secretary General
EFES - EUROPEAN FEDERATION OF EMPLOYEE SHARE OWNERSHIP
             EVROPSKÁ FEDERACE PRO ZAMĚSTNANECKÉ VLASTNICTVÍ AKCIÍ
Avenue Voltaire 135, B-1030 Brussels
Tel: +32 (0)2 242 64 30 - Fax: +32 (0)2 791 96 00
E-mail: efes@efesonline.org
Web site: www.efesonline.org
EFES' objective is to act as the umbrella organization of employee owners, companies and all persons, trade unions, experts, researchers, institutions looking to promote employee ownership and participation in Europe.