Předplatit  /  Odhlásit  /  Členství                                           
                                                                                              Přeložil. Ing. Petr Navrátil - KSLP Česká Společnost pro Zaměstnaneckou Participaci


EFES ZPRAVODAJ - ČERVENEC 2022

 Zaměstnanecké vlastnictví v malých a středních podnicích

Je skutečností, že v současné době se zaměstnanecké vlastnictví v malých a středních podnicích rozvíjí závratnou rychlostí. Kde? Ve Velké Británii.

Tajemství? Jedná se o kolektivní zaměstnanecké vlastnictví. Tato varianta přináší výhodu v podobě mnohem jednoduššího financování a správy, než je tomu u jednotlivých podílů.

Každý den je ve Spojeném království předán zaměstnancům nový malý nebo střední podnik. Střední velikost, 75 zaměstnanců. Zaměstnanci často vlastní 100 % firmy.

Před deseti lety dala zpráva Nuttall Review, jejíž vypracování zadala britská vláda, podnět k politickému rozhodnutí podporujícímu zaměstnanecké vlastnictví v malých a středních podnicích. Z toho vyplývá soubor opatření založených na zavedení schématu „Employee Ownership Trust“ (EOT).

Graeme Nuttall se dnes ohlíží za tímto úspěchem a ukazuje, „Jak Spojené království podporuje zaměstnanecké vlastnictví v mezinárodním měřítku“. Od Spojených států přes Austrálii, Kanadu, Jihoafrickou republiku až po Dánsko a kontinentální Evropu.

Během příštích deseti let by se kolektivní zaměstnanecké vlastnictví mohlo v mezinárodním měřítku vyvinout ve standardní model zaměstnaneckého vlastnictví pro nástupnictví firem.

 

 


 Správa a řízení společností

Profesor Sami Adwan a jeho tým ze Sussexské univerzity právě zveřejnili úžasnou novou studii založenou na databázi EFES, která zahrnuje data týkající se zaměstnaneckého vlastnictví akcií v evropských firmách.

Studie přináší nové důkazy o tom, zda a jak zaměstnanecké vlastnictví akcií ovlivňuje kvalitu finančního výkaznictví. Studie dochází k závěru, že existuje pozitivní vztah mezi širokým zaměstnaneckým vlastnictvím akcií a kvalitou finančních výkazů.

Potvrzuje se, že podniky s vyšším podílem zaměstnaneckého vlastnictví mají menší motivaci k manipulaci s vykazovanými hospodářskými výsledky. Že zaměstnanecké vlastnictví akcií na současné úrovni je dostatečně velké, aby zaměstnance motivovalo a ovlivňovalo podnikovou politiku. Že firmy mají tendenci zveřejňovat více informací, pokud mají zaměstnanci ve firmě větší podíl.

To podtrhuje úlohu, kterou může zaměstnanecké vlastnictví akcií hrát při zlepšování správy a řízení podniku a snižování motivace k manipulaci s finančními výkazy.

Studii naleznete zde

 

Přehled tisku
V cervnu 2022 máme výběr 33 pozoruhodných článků ve 7 zemích: Belgie, Cesko, Dánsko, Nemecko, Francie, Velká Británie, USA.
Belgium: An idea to relaunch employee share ownership in Belgium.
Czechia: How employee share plans work.
Denmark:  The group of experts for employee ownership has submitted its recommendations to the Government.
France: New employee share plans for TotalEnergie, for Voltalia, for Euroapi, for Sanofi, for Visiativ, for Unisoft, for Veralia, for Korian, Business transfer through a workers' cooperative for Embell'Façade.
Germany: Towards a real share ownership policy in Germany, the project of the Ministers of Finance and Justice.
UK: Record figures for business transfers to employees. The Government plans a doubling in Wales. Every day a new SME is transferred to employees. This month, among others, the cases of: Potter Raper, TaxAssist, The Executive Shaving Company, A&F Sprinklers, Carlton Bingo, Giles Wilson, Evolve Family Law, Gilbert Thompson, Woods Hardwick, Denby Campervans, Crooke Walker Consultancy, Great Cornish Food Store.
USA: Business transfers in the form of ESOP plans for GVC and for Apex Plumbing.

Plný přehled tiskových zpráv je k dispozici na našich webových stránkách na:
              http://www.efesonline.org/PRESS REVIEW/2022/June.htm 

Partner:
     

     Česká Společnost pro
         Zaměstnaneckou
              Participaci

A political roadmap for employee ownership in Europe

What's new on the EFES website?

EFES NEWS distribuce: 200.000

   S pozdravem

 

 
 

Marc Mathieu
Secretary General
EFES - EUROPEAN FEDERATION OF EMPLOYEE SHARE OWNERSHIP
             EVROPSKÁ FEDERACE PRO ZAMĚSTNANECKÉ VLASTNICTVÍ AKCIÍ
Avenue Voltaire 135, B-1030 Brussels
Tel: +32 (0)2 242 64 30 - Fax: +32 (0)2 791 96 00
E-mail: efes@efesonline.org
Web site: www.efesonline.org
EFES' objective is to act as the umbrella organization of employee owners, companies and all persons, trade unions, experts, researchers, institutions looking to promote employee ownership and participation in Europe. 

*