Předplatit  /  Odhlásit  /  Členství                                                      
                                                                                              Přeložil. Ing. Petr Navrátil - KSLP Česká Společnost pro Zaměstnaneckou Participaci


EFES NOVINKY - ÚNOR 2016

 Desátý Evropský meeting Zaměstnaneckého vlastnictví akcií
Brusel 19–20 květen 2016
      
Jaká Evropská politika?  Záměry a očekávání.

Více informací  

Přehled tisku
Máme na výběr z 25 významných článků z 9 zemí v lednu 2016: Rakousko, Kanada, Francie, Německo, Indie, Pákistán, Jižní Afrika, Španělsko, USA.
Rakousko: Plány zaměstnaneckých akcií v rakouských malých a středních podnicích a začínajících podnicích poskytují osvobození od daně z příjmů až do výše 3000 eur ročně.
Kanada: Liberální vláda byla vyzvána, aby znovu zvážila daňové návrhy opcí  na nabývání  akcií
Francie: Francie by měla podporovat přenos obchodních záležitostí na zaměstnance, jak je to již po  dlouhou dobu v USA a nedávno také více ve Velké Británii. Jak Spie otevřela svůj kapitál pro zaměstnance.
Německo: Zaměstnanecké vlastnictví akcií v Graepel Group.
Indie: Efektivní využívání ESOPs v Indii.
Pákistán: Jak jsou ESOPs  navrhovány v Pákistánu.
Jižní Afrika: Demokratická aliance vyzývá k významnému posílení vlivu Schémat Zaměstnaneckého Vlastnictví Akcií (ESOS), aby se zaměstnanci jako skupina stali zásadní zúčastněnou stranou v podnikání.
Španělsko: Nový zákon o zaměstnanecky vlastněných a participativních společnostech otevírá diskuse o zaměstnanecké participaci. Nový akciový plán pro zaměstnance Repsol.
USA: S plánem  zaměstnaneckého  vlastnictví akcií (ESOP),  participující zaměstnanci doslova vstupují do byznysu prostřednictvím uspořádání úspor na penzi. ESOPs mohou pomoci snížit příjmovou nerovnost mezi pracovníky. Zaměstnanecké vlastnictví a kampaň před prezidentskými volbami.

Plný přehled tiskových zpráv je k dispozici na našich webových stránkách na:
              http://www.efesonline.org/PRESS REVIEW/2016/January.htm 

Partner:
     

     Česká Společnost pro
         Zaměstnaneckou
              Participaci

A political roadmap for employee ownership in Europe

What's new on the EFES website?

EFES NEWS distribuce: 200.000

   S pozdravem

 

 
 

Marc Mathieu
Secretary General
EFES - EUROPEAN FEDERATION OF EMPLOYEE SHARE OWNERSHIP
             EVROPSKÁ FEDERACE PRO ZAMĚSTNANECKÉ VLASTNICTVÍ AKCIÍ
Avenue Voltaire 135, B-1030 Brussels
Tel: +32 (0)2 242 64 30 - Fax: +32 (0)2 808 30 33
E-mail: efes@efesonline.org
Web site: www.efesonline.org
EFES' objective is to act as the umbrella organization of employee owners, companies and all persons, trade unions, experts, researchers, institutions looking to promote employee ownership and participation in Europe.

un compteur pour votre site