Předplatit  /  Odhlásit  /  Členství                                                      
                                                                                              Přeložil. Ing. Petr Navrátil - KSLP Česká Společnost pro Zaměstnaneckou Participaci


ZPRAVODAJ 6/2019

USA prohlubují propast
Studie jsou rozšiřovány o vlastnictví akcií zaměstnanců v USA a přinášejí užitečné informace pro každého na světě, včetně Evropy.
Správa amerického General Social Survey z roku 2018, dlouhodobý průzkum americké pracovní síly, zahrnovala segment o vlastnictví zaměstnanců.
Zjistilo se, že 20% pracovníků v soukromém sektoru v USA má určitou míru vlastnictví ve společnostech, kde pracují, včetně 11 milionů, kteří se účastní ESOP, a 25 milionů s jinou formou odškodnění na základě akcií. Celkem je to 36 milionů ve srovnání s 9 miliony v Evropě.
Průzkum zjistil, že mezi pracovníky, kteří drží akcie společnosti, byla průměrná hodnota této akcie 75, 205 USD. V celkovém objemu je to 2 700 miliard dolarů ve srovnání se 400 miliardami EUR v Evropě.
Autor studie, profesor Douglas Kruse, poznamenal, že u zaměstnaneckých vlastníků je „šestkrát menší pravděpodobnost, že budou propuštěni." Studie zjistila, že v uplynulém roce byli dotázaní pracující nevlastnící zaměstnanecké akxie propuštěni ve výši 3,7% oproti 0,6% u zaměstnaneckých vlastníků. Mezi společnostmi s programy zapojení zaměstnanců, studie zjistila, že společnosti s velkorysým zaměstnaneckým vlastnickým plánem vykazovaly obecně obrat v tomto směru (tj. včetně dobrovolného obratu) ve výši 6%, což je mnohem méně než 14% sazba pro ty, kteří nemají plán zaměstnaneckých podílů.
Tato realita není zdaleka myšlenkou, která panovala v Junckerově komisi v Bruselu, že zaměstnanecké vlastnictví akcií by bylo příliš riskantní a pracovníkům by přinášelo další nejistotu. Pravdou je, že vlastnictví akcií zaměstnanců přináší více bohatství a stability. Více informací

Nové publikace

Přehled tisku
Máme výběr 41 pozoruhodných článků v 7 zemích z května 2019: Belgie, Finsko, Francie, Německo, Indie, Spojené království, USA.
Belgie: EASI je jednou z mála zaměstnaneckých firem v Belgii.
Finsko: Finské personální fondy dělají šťastnými zaměstnanecké vlastníky.
Francie: Nový zákon Pacte byl konečně schválen, což představuje první krok k zdvojnásobení vlastnictví zaměstnanců ve Francii do roku 2030. Vlastnictví akcií zaměstnanců pomohlo ukončit spor o správu věcí veřejných v EssilorLuxottica. Nový plán zaměstnaneckých akcií pro Valeo, pro Europcar, pro Veolia Environnement, pro SEB, pro Total. CGT Union žádá o IPO a o zaměstnanecký plán pro Verralia. Počet dělnických družstev ve Francii stále roste.
Německo: Proč tak málo zaměstnaneckých akcionářů v Německu? Vícenásobné hlasy volající po nových politických volbách.
Indie: Chystá se jak učinit plány zaměstnaneckých opcí atraktivnější pro začínající podniky.
UK: Skupina BT přijala nový model vlastnictví zaměstnanců pro 100 000 zaměstnanců. Nové firmy se obracejí na systém důvěry zaměstnanců, mimo jiné i na společnost Richer Sounds, první společnost s významnou velikostí.
USA: Nová studie: Vlastnictví zaměstnanců zužuje rozdíly mezi pohlavími a rasovým bohatstvím. 72% republikánů a 74% demokratů se na tom shodlo: Dávají přednost práci pro společnost vlastněnou zaměstnanci. Oslava Michaela Keelinga, šampióna vlastníků zaměstnanců, který odchází z předsednictví sdružení ESOP.

Plný přehled tiskových zpráv je k dispozici na našich webových stránkách na:
              http://www.efesonline.org/PRESS REVIEW/2019/May.htm 

Partner:
     

     Česká Společnost pro
         Zaměstnaneckou
              Participaci

A political roadmap for employee ownership in Europe

What's new on the EFES website?

EFES NEWS distribuce: 200.000
   S pozdravem

 

 
 

Marc Mathieu
Secretary General
EFES - EUROPEAN FEDERATION OF EMPLOYEE SHARE OWNERSHIP
             EVROPSKÁ FEDERACE PRO ZAMĚSTNANECKÉ VLASTNICTVÍ AKCIÍ
Avenue Voltaire 135, B-1030 Brussels
Tel: +32 (0)2 242 64 30 - Fax: +32 (0)2 791 96 00
E-mail: efes@efesonline.org
Web site: www.efesonline.org
EFES' objective is to act as the umbrella organization of employee owners, companies and all persons, trade unions, experts, researchers, institutions looking to promote employee ownership and participation in Europe.