Předplatit  /  Odhlásit  /  Členství                                           
                                                                                              Přeložil. Ing. Petr Navrátil - KSLP Česká Společnost pro Zaměstnaneckou Participaci


EFES ZPRAVODAJ - DUBEN 2022

NOVÝ

Ekonomický souhrn
vlastnictví akcií zam?stnanci
v evropských zemích v 2021
Více informací

 


in partnership with  V ROCE 2021


Nový vývoj, ke kterému došlo v loňském roce u vlastníků zaměstnaneckých akcií v Evropě, představuje s kapitalizací ve výši 433 miliard EUR v akciích v jejich společnostech nový rekordní údaj. To je dobrá zpráva pro všechny, kteří chtějí využívat programů zaměstnaneckých akcií.

V roce 2021 se vlastnictví zaměstnaneckých akcií ve velkých evropských společnostech i nadále rozvíjelo. Stále více společností sestavuje programy zaměstnaneckých akcií. V roce 2021 mělo 88 % všech velkých evropských společností programy zaměstnaneckých akcií jakéhokoliv druhu, zatímco 53 % mělo „široce pojaté“ programy a 60 % opční akciové programy. A konečně, 32 % všech velkých evropských společností spustilo nové programy vlastnictví zaměstnaneckých akcií, což představuje údaj, který se každoročně zvyšuje.
Ovšem vlastnictví zaměstnaneckých akcií je v Evropě ohroženo. Stává se totiž stále méně demokratickým. Počet vlastníků zaměstnaneckých akcií se loni snížil, a je jich tak méně než před deseti lety; ve velkých společnostech se nyní nachází 7 milionů vlastníků zaměstnaneckých akcií; pokud přičteme jeden milion v malých a středních podnicích, dostaneme se v Evropě na celkový počet 8 milionů (graf 1). Míra demokratičnosti vlastnictví zaměstnaneckých akcií zažívá během posledních deseti let dramatický pokles. A podíl zaměstnanců ve struktuře vlastníků ve velkých evropských společnostech se během posledních pěti let snižuje.

Kromě toho dochází k posunu mezi podílem vlastněným nejvyššími řídicími pracovníky a podílem vlastněným běžnými zaměstnanci, tedy demokratickým vlastnictvím zaměstnaneckých akcií. Poprvé došlo k tomu, že ve společnostech registrovaných v Evropě přesáhl podíl vlastněný nejvyššími řídicími pracovníky podíl běžných zaměstnanců (graf 2). Před pouhými 15 lety vlastnili všichni nejvyšší řídicí pracovníci 1,06 % v porovnání s 1,45 % u běžných zaměstnanců; dnes je to 1,53 % u nejvyšších řídicích pracovníků v porovnání s 1,48 % u ostatních.

Skupina 10 000 nejvyšších řídicích pracovníků (v průměru čtyři v každé společnosti) nyní vlastní více než 34 milionů zaměstnanců velkých evropských společností. To představuje v průměru více než 20 milionů EUR pro každého nejvyššího řídicího pracovníka a 30 000 pro každého akcionáře z řad běžných zaměstnanců.

Rovněž je nutné poznamenat, že se podíl vlastněný běžnými zaměstnanci vrací na stejnou úroveň, na níž se nacházel před patnácti lety. Toto zjištění potvrzuje neúspěch Evropy při propagaci demokratické politiky vlastnictví zaměstnaneckých akcií. Podpora demokratického vlastnictví zaměstnaneckých akcií je skutečně politickou volbou obvykle podporovanou daňovými pobídkami. Bez podpory si průměrný zaměstnanec nemůže dovolit finanční investice do své společnosti. V několika evropských zemích to funguje efektivně.

Oproti tomu pozorujeme, že nejvyšší řídicí pracovníci takovými prostředky disponují. Jsou veřejné politiky podpory vlastnictví zaměstnaneckých akcií, pokud existují, nesprávně nastavené a zneužívané nejvyššími řídicími pracovníky? Vidíme, že tomu tak není; ve skutečnosti podíl 1,53 % vyplývá z uplatňování akciových opcí a další programy jsou mikroskopické, přičemž představují pouhých 0,05 %.

Ovšem kde, ve kterých zemích se podíl vlastněný nejvyššími řídicími pracovníky během posledních patnácti let znásobil a kde se snížil? Podíl nejvyšších řídicích pracovníků se zvýšil ve většině zemí, kde nejvíce chybí demokratické programy. Kde se podíl nejvyšších řídicích pracovníků snížil? Tam, kde je demokratické vlastnictví zaměstnanců nejvýraznější. To se týká zejména Francie, země s nejvyšším podílem akcií vlastněných běžnými zaměstnanci v Evropě (3,50 %) a ojedinělé země, kde se podíl nejvyšších řídicích pracovníků nezvyšuje a v současnosti se nachází na stejné úrovni jako před patnácti lety (1,05 %).

Fakta hovoří jasně: demokratické vlastnictví zaměstnaneckých akcií je zárukou rovnováhy. Jeho absence nebo slabost otevírá dveře zvyšování podílu zaměstnaneckých akcií vlastněných nejvyššími řídicími pracovníky.

Přehled tisku
V breznu 2022 máme výběr 27 pozoruhodných článků ve 10 zemích: Austrálie, Kanada, Nemecko, Španelsko, Francie, Irsko, Itálie, Norsko, Velká Británie, USA.
Australia: A new era for employee ownership of Australian startups.
Canada: Canada needs policies that make it easier for business owners to sell to their employees.
France: Protests at Thales. New employee share plan for Pernod Ricard. The Congress of workers' cooperatives.
Germany: Employee share ownership works!
Ireland: JP Moragn acquires Global Shares.
Italy: Birth of the Observatory of Workers' Buyouts.
Norway: Too few employees hold shares in their company.
Spain: Telefónica and Mapfre have launched share distribution plans for their employees.
UK: Every day a new SME is transferred to employees, as for instance this month: Craggs Energy, Pro-Networks, Alan Steel, Kilmac, British Rema, Esteem Training, Caley Timber. The rise of employee-owned contractors.
USA: New business transmissions through ESOPs.

Plný přehled tiskových zpráv je k dispozici na našich webových stránkách na:
              http://www.efesonline.org/PRESS REVIEW/2022/March.htm 

Partner:
     

     Česká Společnost pro
         Zaměstnaneckou
              Participaci

A political roadmap for employee ownership in Europe

What's new on the EFES website?

EFES NEWS distribuce: 200.000


   S pozdravem

 

 
 

Marc Mathieu
Secretary General
EFES - EUROPEAN FEDERATION OF EMPLOYEE SHARE OWNERSHIP
             EVROPSKÁ FEDERACE PRO ZAMĚSTNANECKÉ VLASTNICTVÍ AKCIÍ
Avenue Voltaire 135, B-1030 Brussels
Tel: +32 (0)2 242 64 30 - Fax: +32 (0)2 791 96 00
E-mail: efes@efesonline.org
Web site: www.efesonline.org
EFES' objective is to act as the umbrella organization of employee owners, companies and all persons, trade unions, experts, researchers, institutions looking to promote employee ownership and participation in Europe.