Předplatit  /  Odhlásit  /  Členství                                                      
                                                                                              Přeložil. Ing. Petr Navrátil - KSLP Česká Společnost pro Zaměstnaneckou Participaci


EFES ZPRAVODAJ - KVĚTEN 2020


NÁVRH

Zaměstnanecké vlatnictví
podílů proti krizi

Zaměstnanecké vlatnictví podílů
fond pro pomoc společnostem

Podívej se a reaguj   

Zachránit společnosti, které mají problémy s peněžními toky nebo jsou ohroženy bankrotem, z pandemie, státní podpory se množí: příspěvky, dotace, půjčky, kapitálové investice nebo dokonce znárodnění. Všechny jsou nakonec zaměřeny na stávající akcionáře.

Za stejné náklady by mohla být část nebo dokonce celé toto státní financování směřováno na pomoc zaměstnancům stát se akcionáři ve svých podnicích. Společnosti, které si to přejí, mohou založit zaměstnanecký podílový ého fondu, získat 10%, 20% nebo dokonce 100% akcií.

Model vlastnictví zaměstnanců, který má být použit, je model ESOP zavedený ve Spojených státech tak dlouho před rokem 1974. Byl vynalezen zejména pro malé a střední podniky. V Evropě je stále téměř neznámý, je velmi odlišný od toho, co zde víme. Lze jej však implementovat ve všech evropských zemích na základě stávajících právních předpisů, jednoduchým přizpůsobením případ od případu ve vhodnějších  bodech... VIZ VÍCE


PRÁVĚ UVOLNĚNO

Nový "Každoroční  Ekonomický Přehled Zaměstaneckého Vlastnictví Akcií v Evopských Státech European Countries" je právě zde
Více informací


Ve spolupráci sPřehled tisku

V dubnu 2020 máme na výběr 22 pozoruhodných článků v 6 zemích: Francie, Německo, Itálie, Nizozemsko, Velká Británie, USA.
Francie: Vlastnické podíly zaměstnanců a koronová krize. Nový plán zaměstnaneckého podílu pro společnost Vivendi.
Německo: Vlastnické vlastnictví zaměstnanců k řešení koronové krize. Pro ministra hospodářství Petera Altmaiera je naléhavé, aby Německo dohnalo vlastnictví zaměstnanců.
Itálie: Vedení Prysmiana zvýší svůj podíl, aby čelilo koronové krizi.
Nizozemsko: Vlastnické podíly zaměstnanců pro začínající podniky a malé a střední podniky.
UK: Nová firma architektů prodána trustu vlastnictví zaměstnanců.
USA: Využití plánů ESOP k posílení postavení pracovníků a posílení růstu.

Plný přehled tiskových zpráv je k dispozici na našich webových stránkách na:
              http://www.efesonline.org/PRESS REVIEW/2020/April.htm 

Partner:
     

     Česká Společnost pro
         Zaměstnaneckou
              Participaci

A political roadmap for employee ownership in Europe

What's new on the EFES website?

EFES NEWS distribuce: 200.000
   S pozdravem

 

 
 

Marc Mathieu
Secretary General
EFES - EUROPEAN FEDERATION OF EMPLOYEE SHARE OWNERSHIP
             EVROPSKÁ FEDERACE PRO ZAMĚSTNANECKÉ VLASTNICTVÍ AKCIÍ
Avenue Voltaire 135, B-1030 Brussels
Tel: +32 (0)2 242 64 30 - Fax: +32 (0)2 791 96 00
E-mail: efes@efesonline.org
Web site: www.efesonline.org
EFES' objective is to act as the umbrella organization of employee owners, companies and all persons, trade unions, experts, researchers, institutions looking to promote employee ownership and participation in Europe.