Předplatit  /  Odhlásit  /  Členství                                           
                                                                                              Přeložil. Ing. Petr Navrátil - KSLP Česká Společnost pro Zaměstnaneckou Participaci


EFES ZPRAVODAJ - KVETEN 2022

Velké soukromé kapitálové fondy
podporují vlastnictví zaměstnaneckých akcií

Převod akcií podniku na zaměstnance se v USA již dlouho osvědčuje díky modelu ESOP. Kromě toho probíhá prostřednictvím programu Employee Ownership Trust též ve Velké Británii a nyní také v Austrálii a velmi brzy v Kanadě a v celé Evropě.
Funguje to, je to vidět a dá se to změřit – vlastnictví akcií podniku ze strany zaměstnanců je příležitostí, jak dodat malým a středním podnikům energii.
Konsorcium „Ownership Works“ je koalicí předních bankovních skupin, penzijních fondů, finančních investorů a dalších. Zřízeno bylo nedávno na podporu tohoto vývoje ve Spojených státech jakožto ústřední bod strategie ESG do roku 2030. Další informace

Přehled tisku
V dubnu 2022 máme výběr 32 pozoruhodných článků ve 10 zemích: Belgie, Kanada, Cesko, Finsko, Francie, Itálie, Nizozemsko, Velká Británie, USA, Jižní Afrika.
Belgium: Managers own more shares than employees.
Canada: In its recent budget, the federal government says it will  amend the Income Tax Act to create an Employee Ownership Trust (EOT), following similar reforms in the United States and Britain.
Czechia: The new 2021 Census reveals a mixed picture of European employee share ownership.
Finland: Neste Group's personnel fund placed in secrecy.
France: New employee share plan for Nexans.
Italy: New employee share plans for Korian, for Intesa Sanpaolo.
Netherlands: According to CNV Union, it is time for employee share ownership also in The Netherlands.
UK: Every day a new SME is transferred to employees, as for instance this month: IFSE Group, Broadriver, Educ8 Training, Quod Planning, Melin Tregwynt, Robertson Bell, Protech, Nixon Design. The Pros & Cons of Employee Ownership Trusts.
USA: Study: Employee-owned businesses fared better in pandemic. New analysis by Ernst & Young finds that employee-owners of ESOP companies benefit from far better retirement savings and job security compared with other U.S. workers. Private-Equity giants back new nonprofit promoting employee ownership.
South Africa: South Africa needs deep engagement on employee ownership policy framework.

Plný přehled tiskových zpráv je k dispozici na našich webových stránkách na:
              http://www.efesonline.org/PRESS REVIEW/2022/April.htm 

Partner:
     

     Česká Společnost pro
         Zaměstnaneckou
              Participaci

A political roadmap for employee ownership in Europe

What's new on the EFES website?

EFES NEWS distribuce: 200.000   S pozdravem

 

 
 

Marc Mathieu
Secretary General
EFES - EUROPEAN FEDERATION OF EMPLOYEE SHARE OWNERSHIP
             EVROPSKÁ FEDERACE PRO ZAMĚSTNANECKÉ VLASTNICTVÍ AKCIÍ
Avenue Voltaire 135, B-1030 Brussels
Tel: +32 (0)2 242 64 30 - Fax: +32 (0)2 791 96 00
E-mail: efes@efesonline.org
Web site: www.efesonline.org
EFES' objective is to act as the umbrella organization of employee owners, companies and all persons, trade unions, experts, researchers, institutions looking to promote employee ownership and participation in Europe. 

*