Předplatit  /  Odhlásit  /  Členství                                                      
                                                                                              Přeložil. Ing. Petr Navrátil - KSLP Česká Společnost pro Zaměstnaneckou Participaci


ZPRAVODAJ 10/2016

V Paříži je všechno dobré
Je pravdou, že Francie je stále, co se týče vlastnictví zaměstnanckých podílů, jedničkou v Evropě. V Paříži je všechno dobré, moje milá paní.
Ale co pokles od r. 2011! Míra demopkratizace zaměstnaneckého vlastnictví poklesla ze 45% na 37 % a počet zaměstnaneckých vlastníků ve Francii se změnil na  3 miliony ( místo 4 milionů dokud nebyla změněna politická pobídka).
Vložení specifické daně na zaměstnanecké vlastnictví  Nejenom ve Francii ale také podobným přístupem v několika jiných evropských zemích. Dánsko, exenplární příklad, zrušilo všechny finanční pobídky pro plány zaměstnaneckého vlastnictví v roce 2011 (za nové sociálně demoratické vlády), aby je znovu plně obnovilo v 2016 (nová konservativně liberální vláda).
Dobrý příklad pro Paříž, učinit tak nebo dokonce lépe.
Více informací

Riziko a výkon zaměstnaneckého vlastnictví ve Francii
Skupina ERES publikovala  výborné výsledky založené na analyze všech široce založených  plánů zaměstnaneckého vlastnictví  ve velkých francouzských  společnostech od roku 2006. Po 5 letech, zaměstnanci kteří podepsali nabídku zaměstnaneckého vlastnictví mezi lety 2006 a 2010  byli vítězové v 82% případů (s dividendami, slevami a průměrným příspěvkem zaměstnavatele 50%), zatím co obyčejní držitelé podílů by byli lepší 60% případů. Tento výsledek potvrzuje, že zaměstnanecké vlastnictví má být zařazeno do kategorie "dobré riziko". Více informací

Přehled tisku
Máme výběr 38 velmi zajímavých článků z 10 zemí v září 2016: Čína, Francie, Německo, Itálie, Holandsko, Nový Zéland, Polsko, Španělsko, UK, USA.
Čína:    Zaměstnanecké vlastnictví akcií pod Ústřední komisí pro disciplinární inspekci (CCDI).
Francie: ERES Group – Analýza plánů zaměstnaneckého vlastnictví ve velkých francouzských společnostech. Nové plány zaměstnaneckého vlastnictví pro Michelin, pro Valeo. Nový cílenýí plán s ambicí zvýšit  zaměstnanecké vlastnictví akcií v Essilor.
Německo:Ambice Siemens zvýšit zaměstnanecké vlastnictví. Rostoucí zájem o zaměstnanecké vlastnictví v německých SME společnostech.
Itálie Nový plán zaměstnaneckého vlastnictví v Prysmian.
Holandsko:  Zatím co  stale vice evropských zemí podporuje pobídkovou politiku zaměstnaneckého vlastnictví, Holandsko tak nečiní.
Nový Zéland: Návrhy  ESOP v Asii.
Polsko: 28.. Ekonomické forum v Krynici otevřelo dveře pro legislativu v Polsku.
Španělsko:  Zaměstnanecky vlastněné sociedades laborales čelí zásadním otázkám.
UK:  Zapojení nové firmy do schématu  ESOP trustu ve Skotsku.
USA: Nový soubor zajímavých výzkumných prací o zaměstnanecké vlastnictví a korporátní výkonnosti. Nové firmy se obracejí k zaměstnaneckému vlastnictví. Když pracovníci vlastní podíly akcií jejich společností, je lepší podnikání, jsou vyšší platy a roste uspokojení z práce.

Plný přehled tiskových zpráv je k dispozici na našich webových stránkách na:
              http://www.efesonline.org/PRESS REVIEW/2016/September.htm 

Partner:
     

     Česká Společnost pro
         Zaměstnaneckou
              Participaci

A political roadmap for employee ownership in Europe

What's new on the EFES website?

EFES NEWS distribuce: 200.000
   S pozdravem

 

 
 

Marc Mathieu
Secretary General
EFES - EUROPEAN FEDERATION OF EMPLOYEE SHARE OWNERSHIP
             EVROPSKÁ FEDERACE PRO ZAMĚSTNANECKÉ VLASTNICTVÍ AKCIÍ
Avenue Voltaire 135, B-1030 Brussels
Tel: +32 (0)2 242 64 30 - Fax: +32 (0)2 808 30 33
E-mail: efes@efesonline.org
Web site: www.efesonline.org
EFES' objective is to act as the umbrella organization of employee owners, companies and all persons, trade unions, experts, researchers, institutions looking to promote employee ownership and participation in Europe.

un compteur pour votre site