Předplatit  /  Odhlásit  /  Členství                                            
                                                                                              Přeložil. Ing. Petr Navrátil - KSLP Česká Společnost pro Zaměstnaneckou Participaci


EFES ZPRAVODAJ - DUBEN 2024

NOVÝ

Ekonomický souhrn
vlastnictví akcií zam?stnanci
v evropských zemích v 2023
Více informací

 


in partnership with  Vlastnictví zaměstnaneckých akcií v Evropě v roce 2023

• Nejnovější údaje o vlastnictví zaměstnaneckých akcií v Evropě potvrzují klíčové trendy zaznamenané v posledních deseti letech. Vlastnictví zaměstnaneckých akcií ve velkých evropských společnostech je na ústupu. Nyní byla jasně identifikována hlavní příčina tohoto vývoje.

• Na druhé straně vidíme, že se dynamika vlastnictví zaměstnaneckých akcií v Evropě posouvá směrem k malým a středně velkým podnikům. V průběhu několika let se Spojené království stalo evropskou jedničkou, pokud jde o vlastnictví malých a středních podniků jejich zaměstnanci.

• Proč tento pokles? Je to známka toho, že programy zaměstnaneckých akcií jsou stále méně účinné. Vnitrostátní fiskální politiky podporující tyto programy dosáhly svých mezí.

• Celkově tedy politiky vlastnictví zaměstnaneckých akcií kvůli tomu, že zůstaly národními politikami, ztratily během několika let 30 % své účinnosti. To vysvětluje, proč nedávné legislativní snahy v několika zemích (zákon Pacte ve Francii, čtyřnásobné zvýšení daňových pobídek v Německu) neměly ve velkých podnicích žádný významný dopad na vlastnictví akcií zaměstnanci.   

Přehled tisku
V breznu 2024 máme výběr 26 pozoruhodných článků ve 7 zemích: Belgie, Finsko, Francie, Itálie, Japonsko, Velká Británie, USA.
Belgium: The practice is spreading of using a “private foundation” to manage the ownership of a company, as can be done elsewhere with an ownership trust.
Finland: Employee share funds have taken off in Finland.
France: How to extend employee ownership to SMEs in France? New employee share plan for Riou Glass, first international plan for Legrand. The success of workers cooperatives for business rescue.
Italy: EssilorLuxottica, Unicredit, Prysmian, who else? Employee share plans remain too rare in Italy.
Japan: Expanding employee ownership from the US to Japan.
UK: Thanks to the Employee Ownership Trust scheme, every day a new SME is transferred to employees. This month, among others, the case of: Keppie Design, AC Plastics, Lingfield Equine Vets, Parfitt Cresswell Law Firm, Frosts Landscape Construction, Kinetics Controls, Fenchurch Law, E&O Laboratories, Bettina Klimek Jewellers. Ten key questions answered about Employee Ownership Trusts.
USA: ESOP bingo. After ESOP plans, Employee Ownership Trusts are gaining ground in the US.

Plný přehled tiskových zpráv je k dispozici na našich webových stránkách na:
              https://www.efesonline.org/PRESS REVIEW/2024/March.htm 

Partner:
     

     Česká Společnost pro
         Zaměstnaneckou
              Participaci

A political roadmap for employee ownership in Europe

What's new on the EFES website?

EFES NEWS distribuce: 200.000
   S pozdravem

 

 
 

Marc Mathieu
Secretary General
EFES - EUROPEAN FEDERATION OF EMPLOYEE SHARE OWNERSHIP
             EVROPSKÁ FEDERACE PRO ZAMĚSTNANECKÉ VLASTNICTVÍ AKCIÍ
Avenue Voltaire 135, B-1030 Brussels
Tel: +32 (0)2 242 64 30 - Fax: +32 (0)2 791 96 00
E-mail: efes@efesonline.org
Web site: www.efesonline.org
EFES' objective is to act as the umbrella organization of employee owners, companies and all persons, trade unions, experts, researchers, institutions looking to promote employee ownership and participation in Europe.