Předplatit  /  Odhlásit  /  Členství                                                      
                                                                                              Přeložil. Ing. Petr Navrátil - KSLP Česká Společnost pro Zaměstnaneckou Participaci


EFES NOVINKY - ŘÍJEN 2015

Zaměstnanecké vlastnictví není žádná kukačka

Nepříjemná a nebezpečná situace se kolem zaměstnaneckého vlastnictví vyvinula v OECD. Tato organizace navrhuje, aby systém zaměstnaneckého vlastnictví nebyl podporován, protože „vkládá všechna vejce do jednoho košíku“, zejména pokud by se mělo jednat o penzijní úspory. Princip opatrnosti (diverzifikace) se má vztahovat na zaměstnanecké vlastnictví stejně jako na každé jiné finanční investice.
Zaměstnanecké vlastnictví ale není jen finanční investice. Je to také průmyslová investice – tento charakter je zcela zřejmý v případě, kdy podíl zaměstnaneckých akcií ve firmě dosáhne 100% firemního kapitálu, což je typický příklad zejména v malých a středních podnicích. Existuje ale také, i když v menším množství případů, minoritní podíl zaměstnaneckých akcií ve velkých firmách.
Pokud používáme pro finanční investice aforismus o vejcích v jednom košíku, pak pro průmyslovou investici platí zase jiný aforismus, který zní „ptáci kladou všechna vejce do jednoho hnízda“, ačkoliv existuje  výjimka v případě kukačky. Je proto třeba jasně sdělit, že zaměstnanecké vlastnictví akcií  žádná kukačka není. More information

Přehled tisku
Vybrali jsme 24 důležitých informací ze 6 zemí, publikovaných v září 2015: Čína, Finsko, Francie, Španělsko, Velká Británie a USA.
Čína: Pokles čínských akcií na burze znehodnocuje plány zaměstnanckého akciového vlastnictví.
Finsko: Přehled finských Osobních fondů – nejtypičtější forma u zaměstnanckého podílnictví ve Finsku.
Francie: Nový plán zaměstnaneckých akcií pro  Technip, pro Veolii, pro Spie. Nové legislativa ("Loi Macron") vrací zpět vysoké daňové zvýhodnění pro odměňování zaměstnanců formou akcií. Francouzská vláda podporuje zaměstnanecká družstva. Francouzská federace zaměstnaneckého akciového vlastnictví publikuje svůj šestý roční přehled.
Španělsko: Hlavní změny v nové legislativě v oblasti zaměstnanci vlastněných nebo spoluvlastněných firem.
Velká Británie: John Lewis Partnership- velký pokles zisku. Vedoucí autobusový prázdninový operátor Alfa Travel je nyní vlastněný zaměstnanci.
USA: SeaDek Marine ohlasila, že se stane firmou, vlastněnou zaměstnanci. Výsledky dvacátého čtvrtého ročního přehledu ekonomické výkonnosti firem ESOP ukazují, že tyto firmy pokračují v ekonomickém růstu. Podle poradců pro rozvoj ESOP jde o tři principiální filosofická východiska – širší vlastnictví kapitálu vytváří ve firmě finanční jistotu a usnadňuje inovace, přitom láká do firmy kvalitnější zaměstnance.

Plný přehled tiskových zpráv je k dispozici na našich webových stránkách na:
              http://www.efesonline.org/PRESS REVIEW/2015/September.htm 

Partner:
     

     Česká Společnost pro
         Zaměstnaneckou
              Participaci

A political roadmap for employee ownership in Europe

What's new on the EFES website?

EFES NEWS distribuce: 200.000
   S pozdravem

 

 
 

Marc Mathieu
Secretary General
EFES - EUROPEAN FEDERATION OF EMPLOYEE SHARE OWNERSHIP
             EVROPSKÁ FEDERACE PRO ZAMĚSTNANECKÉ VLASTNICTVÍ AKCIÍ
Avenue Voltaire 135, B-1030 Brussels
Tel: +32 (0)2 242 64 30 - Fax: +32 (0)2 808 30 33
E-mail: efes@efesonline.org
Web site: www.efesonline.org
EFES' objective is to act as the umbrella organization of employee owners, companies and all persons, trade unions, experts, researchers, institutions looking to promote employee ownership and participation in Europe.

un compteur pour votre site