Předplatit  /  Odhlásit  /  Členství                                                      
                                                                                              Přeložil. Ing. Petr Navrátil - KSLP Česká Společnost pro Zaměstnaneckou Participaci


ZPRAVODAJ 11/2019

Vlastnictví akcií městnanců v malých a středních podnicích


Vlastnictví zaměstnaneckých akcií nelze v malých a středních podnicích účinně rozvíjet použitím stejných schémat jako u velkých společností. Velké společnosti musí získat více kapitálu, v tomto ohledu musí znásobit počet akcionářů a proto má smysl zapojit také mnoho akcionářů zaměstnanců. V malých a středních podnicích je potřeba kapitálu omezená, držitelů akcií málo a nejčastěji proto nemá smysl přidělit akcie mnoha zaměstnancům. V malých a středních podnicích jsou systémy kolektivního vlastnictví podílů mnohem efektivnější a celosvětově je plán ESOP přijatý v roce 1974 v USA zdaleka nejúčinnější ze všech.
Spojené království je jedinou zemí v Evropě, která zavedla systémy vlastnictví akcií zaměstnanců pro malé a střední podniky s určitým úspěchem (ale mnohem méně než v USA). Labouristická strana také podala návrh pod označením „zaměstnanecké vlastnictví“, což je sporné vyjádření.
Na druhé straně vlastnictví zaměstnaneckých podílů v malých a středních podnicích, ať už individuální nebo přímé, jako ve velkých společnostech, vyvolává otázku způsobů a forem, které umožňují výměnu akcií, jak lze učinit na akciovém trhu. V USA se o to OTC Markets Group stará a pomáhá tomu.

Přehled tisku.
V říjnu 2019 máme na výběr 26 velmi zajímavých článků v 9 zemích: Kanada, Dánsko, Francie, Německo, Maďarsko, Itálie, Velká Británie, USA, Jihoafrická republika.
Kanada: Změna daňového zacházení s akciovými opcemi podnítí reformy náhrad.
Dánsko: Nová sociálně demokratická vláda bude prosazovat specializovaný systém vlastnictví akcií zaměstnanců.
Francie: Je třeba vyjasnit vlastnictví zaměstnaneckých akcií v startupech. Nové plány zaměstnaneckých podílů pro Bouygues, Suez, Thales, Voltalia. Vlastnictví zaměstnanců v některých malých a středních podnicích, jako dělnická družstva nebo jiné systémy. Konec režimu družstevního vlastnictví pro Nice Matin.
Německo: Systémy vlastnictví akcií zaměstnanců zvyšují úspěšnost společností.
Itálie: První plán podílu zaměstnanců společnosti Generali.
Maďarsko: Výkonnostní podíly pro manažery AutoWallis.
UK: John Lewis v hledání úspor nákladů, aby se vymanil se z cyklu klesajících výnosů. Labouristická strana představuje svůj návrh „Inkluzivního vlastnického fondu“, podobný modelu Johna Lewise a způsobu sdílení vlastnictví společnosti s dělníky.
USA: Vlastnictví zaměstnanců má klíčový význam pro nejsilnější dlouhodobé hrubé výnosy správců aktiv. Řada nových společností přechází do vlastnictví zaměstnanců prostřednictvím plánů ESOP. ESOP zvyšují bohatství domácností. Proč se OTC Markets snaží usnadnit zaměstnancům vlastnictví akcií ve svých společnostech.
Jižní Afrika: Úspěšný zaměstnanecký plán sdílení akcií pro maloobchodní skupinu Click, kvalifikovaný jako vozidlo pro posílení postavení černých, protože většina jejích zaměstnanců je černá.

Plný přehled tiskových zpráv je k dispozici na našich webových stránkách na:
              http://www.efesonline.org/PRESS REVIEW/2019/October.htm 

Partner:
     

     Česká Společnost pro
         Zaměstnaneckou
              Participaci

A political roadmap for employee ownership in Europe

What's new on the EFES website?

EFES NEWS distribuce: 200.000

   S pozdravem

 

 
 

Marc Mathieu
Secretary General
EFES - EUROPEAN FEDERATION OF EMPLOYEE SHARE OWNERSHIP
             EVROPSKÁ FEDERACE PRO ZAMĚSTNANECKÉ VLASTNICTVÍ AKCIÍ
Avenue Voltaire 135, B-1030 Brussels
Tel: +32 (0)2 242 64 30 - Fax: +32 (0)2 791 96 00
E-mail: efes@efesonline.org
Web site: www.efesonline.org
EFES' objective is to act as the umbrella organization of employee owners, companies and all persons, trade unions, experts, researchers, institutions looking to promote employee ownership and participation in Europe.