Předplatit  /  Odhlásit  /  Členství                                           
                                                                                              Přeložil. Ing. Petr Navrátil - KSLP Česká Společnost pro Zaměstnaneckou Participaci


EFES ZPRAVODAJ - ZÁŘÍ 2023


 

 Oxford Symposium 2023

Ve dnech 30. a 31. srpna se na Oxfordské Univerzitě sešlo 60 odborníků a pracovníků z praxe.

Předmětem diskusí se kolektivní zaměstnanecké vlastnictví, což je forma vlastnictví zaměstnaneckých akcií, která umožňuje rozsáhlé převody společností na zaměstnance v malých a středních podnicích.

Když chce vrcholný manažer malého a středního podniku odejít do důchodu, je často nejlepší možností předat podílové vlastnictví zaměstnancům. Nejedná se však jen o několik akcií, ale o mnohem větší částky. Jednotliví zaměstnanci na ně nedosáhnou. Ale je zde prostor pro podílové vlastnictví zaměstnanců.

Mechanismus podílového vlastnictví akcií znamená, že zaměstnanci nemusí investovat, riskovat vlastní úspory ani se zadlužovat. Financování přichází zvenčí, formou úvěru, a zaměstnanci nenesou riziko.

V anglosaském světě je právním nástrojem pro účinnou organizaci zaměstnaneckého podílového vlastnictví trust. Ve Spojených státech je plán ESOP zaveden od roku 1974. Ve Velké Británii se jedná o Employee Ownership Trust, jehož úspěch stále roste.

V mnoha evropských zemích existují právní nástroje, které umožňují organizovat stejné mechanismy zaměstnaneckého podílového vlastnictví. Jejich názvy se v různých zemích liší: private foundation, fondation privée, fiducie, stichting administratiekantoor, Privatstiftung, stiftelse,…

Nyní byla stanovena první řada evropských zemí. Prozatím je cílem vypracovat vzorový nástroj podílového vlastnictví zaměstnanců v souladu s právními předpisy jednotlivých zemí. Jedná se o velkou příležitost pro specialisty v oblasti práva.

Přehled tisku
V srpnu 2023 máme výběr 24 pozoruhodných článků ve 8 zemích: Cesko, Nemecko, Španelsko, Itálie, Japonsko, Nizozemsko, Velká Británie, USA.
Czechia: Czech legislation is still an obstacle to the development of employee share ownership. Some advocate a competing device, profit-sharing.
Germany: Government agreement to encourage employee share ownership.
Spain: New employee share plan for Axa.
Italy: There is little to say about employee share ownership in Italy.
Japan: Japan to ease stock-option tax rules to help startups gain talent.
Netherlands: An example of a Dutch-style employee ownership foundation.
UK: Thanks to the Employee Ownership Trust scheme, every day a new SME is transferred to employees. This month, among others, the case of: Scala Consultancy, Instinct Resourcing recruitment, EA Collective Agency, Highland Fuels, Big Group, WCF Limited. With over 13,000 employees, Churchill Group is the largest ever transition to an Employee Ownership Trust.
USA: Growing attention for Employee Ownership Trusts. Workers become millionaires in sale of employee-owned Philadelphia insurance company. BDO to Establish Employee Stock Ownership Plan. Teamshares represents employee ownership for SMEs in private equity style.

Plný přehled tiskových zpráv je k dispozici na našich webových stránkách na:
              https://www.efesonline.org/PRESS REVIEW/2023/August.htm 

Partner:
     

     Česká Společnost pro
         Zaměstnaneckou
              Participaci

A political roadmap for employee ownership in Europe

What's new on the EFES website?

EFES NEWS distribuce: 200.000


   S pozdravem

 

 
 

Marc Mathieu
Secretary General
EFES - EUROPEAN FEDERATION OF EMPLOYEE SHARE OWNERSHIP
             EVROPSKÁ FEDERACE PRO ZAMĚSTNANECKÉ VLASTNICTVÍ AKCIÍ
Avenue Voltaire 135, B-1030 Brussels
Tel: +32 (0)2 242 64 30 - Fax: +32 (0)2 791 96 00
E-mail: efes@efesonline.org
Web site: www.efesonline.org
EFES' objective is to act as the umbrella organization of employee owners, companies and all persons, trade unions, experts, researchers, institutions looking to promote employee ownership and participation in Europe.