Central and Eastern European Employee Ownership Network

07.06.2024: EFES NEWSLETTER - JUNIUS 2024
17.05.2024: EFES NEWSLETTER - MAJUS 2024
07.04.2024: EFES NEWSLETTER - APRILIS 2024
04.03.2024: EFES NEWSLETTER - MÁRCIUS 2024
07.02.2024: EFES NEWSLETTER - FEBRUÁR 2024
03.01.2024: EFES NEWSLETTER - JANUÁR 2024

04.12.2023: EFES NEWSLETTER - DECEMBER 2023
10.11.2023: EFES NEWSLETTER - NOVEMBER 2023
12.10.2023: EFES NEWSLETTER - OKTOBER 2023
07.09.2023: EFES NEWSLETTER - SZEPTEMBER 2023
13.07.2023: EFES NEWSLETTER - JÚLIUS 2023
04.05.2023: EFES NEWSLETTER - MÁJUS 2023
03.04.2023: EFES NEWSLETTER - APRILIS 2023
07.03.2023: EFES NEWSLETTER - MARCIUS 2023
03.02.2023: EFES NEWSLETTER - FEBRUÁR 2023
05.01.2023: EFES NEWSLETTER - JANUÁR 2023

12.12.2022: EFES NEWSLETTER - DECEMBER 2022
17.11.2022: EFES NEWSLETTER - NOVEMBER 2022
17.10.2022: EFES NEWSLETTER - OKTOBER 2022
04.07.2022: EFES NEWSLETTER - JÚLIUS 2022
10.06.2022: EFES NEWSLETTER - JÚNIUS 2022
06.05.2022: EFES NEWSLETTER - MÁJUS 2022
16.04.2022: EFES NEWSLETTER - APRILIS 2022
03.03.2022: EFES NEWSLETTER - MARCIUS 2022
08.02.2022: EFES HÍREK - FEBRUÁR 2022
07.01.2022: EFES HÍREK - JANUÁR 2022

06.12.2021: EFES HÍREK - DECEMBER 2021
08.11.2021: EFES HÍREK - NOVEMBER 2021
09.10.2021: EFES HíREK - OKTOBER 2021
04.09.2021: EFES HÍREK - SZEPTEMBER 2021
07.12.2020: EFES HÍREK - 12/2020
07.12.2020: EFES PRESS REVIEW - November 2020
10.10.2020: EFES HÍREK - 10/2020
12.07.2020: EFES PRESS REVIEW - Június 2020
17.06.2020: EFES HÍREK - 6/2020
29.05.2020: EFES HÍREK - 5/2020
16.04.2020: EFES HÍREK - APRILIS 2020
10.02.2020: EFES NEWSLETTER - FEBRUÁR 2020
06.01.2020: EFES HÍREK - JANUÁR 2020
07.12.2019: EFES HÍREK - DECEMBER 2019
09.11.2019: EFES HÍREK - NOVEMBER 2019
04.11.2019: EFES PRESS REVIEW - Október 2019
08.10.2019: EFES PRESS REVIEW - Szeptember 2019
06.09.2019: EFES HÍREK - SZEPTEMBER 2019
06.09.2019: EFES PRESS REVIEW - Auguzst 2019
02.08.2019: EFES PRESS REVIEW - Július 2019
11.07.2019: EFES PRESS REVIEW - Június 2019
05.06.2019: EFES HÍREK - JÚNIUS 2019
03.05.2019: EFES HÍREK - MÁJUS 2019
12.04.2019: EFES HÍREK - APRILIS 2019
12.03.2019: EFES HÍREK - MARCIUS 2019
12.02.2019: EFES HÍREK - FEBRUAR 2019
03.01.2019: EFES HÍREK - JANUAR 2019
05.11.2018: EFES HÍREK - NOVEMBER 2018
10.10.2018: EFES HÍREK - OKTÓBER 2018
11.09.2018: EFES HÍREK - SZEPTEMBER 2018
11.07.2018: EFES HÍREK - 2018. JÚLIUS

Ez a honlap az EFES (Európai Szövetség a Munkavállalói Tulajdonlásért) www.efesonline.org kezdeményezésének eredménye, abból a célból, hogy  létrejöjjön azon egyének és szervezetek hálózata, akik érdekeltek és aktívak a dolgozói tulajdonlás és részvétel előmozdításában a tíz tagjelölt Közép–kelet Európai országban.
Ez az aktív és folyamatosan fenntartható hálózat arra hivatott, hogy összekapcsolja mindazokat, akik elkötelezettek a dolgozói tulajdonlás és részvétel fejlesztése iránt vagy érdeklődnek a téma iránt. A hálózat minden lehetséges módon hozzá kíván járulni a kapcsolatok bővítéséhez, és a lehető legszélesebb körben kíván ismereteket szolgáltatni a munkavállalói tulajdon és részvétel témakörében a politika, a kutatás és legjobb gyakorlat terén.
Ez remélhetőleg további nemzetközi innovatív kezdeményezésekre ösztönöz majd a törvényi háttér felmérése és elemzése, a céges tapasztalatok, a dolgozói tulajdonlásra és részvételre vonatkozó dokumentumok megosztása, adatbázisok kifejlesztése terén, valamint egyéb projektek, mint például a szociális partnerek részére új képzési formák és tréningek fejlesztése kapcsán.
A dolgozói tulajdonlás és részvétel előmozdítja:
·  az alkalmazottak motivációját és jobb üzleti teljesítményt eredményez
A dolgozói részvétel – az emberi tényezők figyelembe vétele által – javítja az üzleti teljesítményt mind a termelékenységi/versenyképességi, mind a minőségi mutatókban.
·  a vállalkozásban felhalmozott és megtermelt vagyon igazságosabb szétosztását
Az Európai Unió minisztereinek tanácsa 1992-es ajánlásában megállapította :
„a cégalkalmazottak vagyoni részvételének nemi és nemzetiségi alapon való megkülönböztetés nélküli támogatása olyan eszköznek tekinthető, amellyel elérhető a cégek által felhalmozott azon javak szélesebb körű elosztása, amely javakat az alkalmazottak segítettek létrehozni”.
·  munkahelyek megtartását és létrehozását
A privatizációval és átalakulással összefüggésben a dolgozói tulajdonlás támogató tényezője az alkalmazotti viszony megtartásának: részvényes munkavállalók tulajdonosok pozitívabban viszonyulnak az alkalmazás fenntartásához, mint a külső részvényesek.
·  a vállalkozás elősegítését
Bizonyított tény, hogy az USA-ban és más országokban a tulajdonosi részvételi programok amellett, hogy módot adnak a dolgozói részvénytulajdonosoknak, hogy saját cégük megindításához összegyűjtsék a kezdőtőkét, egyúttal erős vállalkozói szellemet is kialakítanak, és segítik megoldani az utódlási problémákat (azaz a visszavonulni kívánó tulajdonos számára a cég értékesítés kérdését)
·  fenntartható fejlődést
Résztulajdonos dolgozók a cég fejlődését illetően társaiknál hosszabb távra tekintenek, és érzékenyebbek a követett cégstratégiák környezeti hatásával kapcsolatban. Különösen Kelet-Európában fordult elő az, hogy a dolgozói tulajdonba vétel néhány esetben megvédte a helyi környezetet a külső részvényesek rövid távú kereskedelmi nyereség elérését célzó igyekezetének káros következményeitől.
·  a jövedelmük növelését az alkalmazottak részére
A munkavállalói tulajdon – együttes üzleti siker esetén – jelentős jövedelem-többletet nyújt a dolgozók számára nemcsak a nyugdíjba vonulás esetére, hanem előre nem látott események kapcsán is.
·  a társadalmi stabilitást
A társasági vagyon dolgozók közötti széleskörű elosztása nagyobb stabilitást eredményez a pénzügyi és az értékpapír-piacon. A dolgozói résztulajdon fontos motiváló tényező, feltéve, ha az alkalmazott részvényesek látják az összefüggést az egyéni törekvéseik, a cég teljesítménye és az ezalapján kapott részesedés között. Az eredmény akkor lesz optimális, ha az üzleti tevékenység során kialakul a részvételen alapuló társasági kultúra. A munkavállalói tulajdonosi formák előnyösek a többi tulajdonos számára is, akiket a részvétel által biztosított teljesítményjavulás többleteredményhez juttat.


13.11.2010: VÉLEMÉNYE Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság - A munkavállalók pénzügyi részvétele Európában
21.12.2006: Pepper III Report by Jens Lowitzsch - Picture of employee financial participation in the new member countries of the European Union
2002-2003: A munkavállalói tulajdonlás magyarorsaágon (2002-2003)
2002-2003: Report on Employee Ownerhip in Hungary (2002-2003) - English version
2001: Report on Privatization, Restructuring and Economic Democracy 1990-2001

MRP
RVA
COG

 

 


 

 

Kapcsolattartás
EFES - EUROPEAN FEDERATION OF EMPLOYEE SHARE OWNERSHIP
FEAS - FEDERATION EUROPEENNE DE L'ACTIONNARIAT SALARIE
Avenue Voltaire 135, B-1030 Brussels
Tel: +32 (0)2 242 64 30 - Fax: +32 (0)2 791 96 00
E-mail: efes@efesonline.org
Web site: www.efesonline.org
EFES' objective is to act as the umbrella organization of employee owners, companies and all persons, trade unions, experts, researchers, institutions looking to promote employee ownership and participation in Europe.

 un compteur pour votre site