EKONOMICKÝ PŘEHLED O ZAMĚSTNANECKÉM VLASTNICTVÍ AKCIÍ
V EVROPSKÝCH STÁTECH V 2020

 

239 stránek
více než 100 tabulek a grafů
hlavní zjištění sčítání lidu 2020
míra demokratizace v různých zemích
seznam všech nejvýznamnějších společností
běžní zaměstnanci a vedoucí pracovníci
diskriminace v hlasovacích právech
zastoupení zaměstnanců v radách
vlastněné zaměstnancem
neuvedený v seznamu
kontrola vlastnictví
kótované společnosti
společnosti
a mnohem víc

Úplný přehled založený na databázi EFES (2.750 evropských společností, které shromažďují 95% zaměstnanosti ve všech evropských).

 

 

 partneri
  Další pokrok v loňském roce v oblasti vlastnictví zaměstnaneckých akcií v Evropě

Ukazuje s v něm další pokrok směrem k vlastnictví akcií zaměstnanci v Evropě v loňském roce, i během této nové krize.

Pokračuje vzestupný trend v počtu zaměstnaneckých akcionářů – ve velkých společnostech je to 7,1 milionu lidí. Pokud k tomu připočteme jeden milion zaměstnaneckých akcionářů v malých a středních podnicích, dosáhneme celkového počtu 8,1 milionu zaměstnaneckých akcionářů v Evropě.

Společně v květnu 2020 drželi 310 miliard EUR, což je pokles z 350 miliard o rok dříve. Ten byl v důsledku prvního šoku z pandemické krize. Od té doby se však mnoho perspektiv změnilo a počátkem roku 2021 drží evropští zaměstnanci ve svých společnostech akcie ve výši 420 miliard EUR, což je rekordní hodnota, jež nikdy předtím nebyla dosažena.

Rozvoj vlastnictví zaměstnaneckých akcií pokračoval ve velkých evropských společnostech i v roce 2020. Stále více z nich vytváří plány vlastnictví akcií zaměstnanci. V roce 2020 mělo 94 % všech velkých evropských společností vlastnictví zaměstnaneckých akcií, přičemž 88 % z nich mělo různé plány vlastnictví zaměstnaneckých akcií, kdy 53 % mělo „široce založené“ plány pro všechny zaměstnance a 60 % mělo akciové opční plány. A neposledně, 29 % všech velkých evropských společností spustilo nové plány zaměstnaneckých akcií, což je podíl, který má z roku na rok tendenci růst.

Pandemická krize zdaleka není první krizí, kterou zažilo evropské vlastnictví akcií zaměstnanců. Za období více než 50 let, kdy byly plány zaměstnaneckých akcií testovány ve velkých evropských společnostech, opakovaně docházelo ke krizím všeho druhu. Scénář škodlivých interpretací a varování je pokaždé stejný: „říkali jsme vám to“, „je to příliš riskantní“, „tentokrát je hotovo, vlastnictví zaměstnaneckých akcií je mrtvé“. Přesto existují fakta: Již více než 50 let nepřestává evropské vlastnictví akcií zaměstnanci popírače vyvádět z míry. Čím více se šíří vlastnictví akcií zaměstnanci, tím více je podporováno.

Graf 1

Graf 2

A přesto je vlastnictví zaměstnanců v Evropě ohroženo. Stává se čím dál tím méně demokratickým. Pokles míry demokratizace vlastnictví zaměstnaneckých akcií byl v posledních deseti letech dramatický, což ovlivňuje všechny evropské země, s pozoruhodnou výjimkou Velké Británie. Tento pokles souvisí hlavně s trendem přemisťování velkých evropských společností. V souvislosti s rychlým přemístěním a nedostatkem daňové harmonie je pro společnosti stále obtížnější exportovat plány zaměstnaneckých akcií mimo domovskou zemi.


 
Vaše komentáře
 
 

"Bravo pour ce rapport trčs clair et complet !"

"Wow, what a great work. Congratulations. That's very helpful for our activities!"

"Salve vi invio la mia tesi magistrale sull'azionariato dei dipendenti in Italia e vi ringrazio perché dal vostro lavoro ho potuto prendere spunti interessanti."

"Anyway thanks to you and your hard work, and your wonderful reports - I am an associate professor now, so thank you very much for your help. Now I am preparing this version in English, so I try to put the most recent data."

"That's really great work! Congratulations and thank you. I think the survey is very helpful for the discussion here in Germany. We will publish it on our homepage and distribute the paper in our network. Best wishes"

"Merci pour ce travail récurrent si précieux !"

"Remarkable work ! Thanks and congratulation".

"Nous sommes en phase de finalisation du texte concernant une saisine au CESE en France. Votre publication pourrait nous ętre fort utile."

"Muchas gracias por la información y felicitaciones..."

"I would be very eager to update my analysis based on new data."

"Can you provide data on individual companies, e.g. in an excel spread sheet, so we can see which companies have stock options? This would be very useful for our statistical analysis."

"Sans votre soutien précieux, en m'aidant ŕ constituer la base de données statistiques ayant permis la réalisation des deux études quantitatives longitudinales de l'impact de l'actionnariat salarié sur la performance des grandes entreprises françaises cotées, ma thčse n'aurait pas pu voir le jour."

  Databáze Evropských společností
Data jsou k dispozici pro analyzující společnosti, pro benchmarking, pro průzkum trhu, pro výzkumnou práci a výuku a pro makroekonomickou analýzu. Databáze shromažďuje ekonomické a finanční informace o vlastnictví zaměstnanců v 2.750 největších evropských společnostech, včetně kotovaných a nekótovaných společností. Více informací

  Evropské vlastnictví zaměstnanců Top 100
Evropské vlastnictví zaměstnanců TOP 100 je navrženo s ohledem na dvě skupiny největších evropských společností s ohledem na vlastnictví zaměstnanců. V žebříčku EUROCAP100 jsou společnosti řazeny podle vlastního kapitálu zaměstnanců v milionech EUR. V žebříčku EUROEMP100 jsou společnosti, které vlastní 50% nebo více zaměstnanců, seřazeny podle počtu zaměstnanců. Obě pozice jsou zveřejněny v Ekonomickém Průzkumu.

  Země
Každá evropská země může být snadno porovnána s ostatními prostřednictvím souboru konkrétní země, pomocí sady 10 grafů, za použití plně srovnatelných imformací.


Archivy:
  Ekonomický  přehled 2019
  Ekonomický  přehled 2018
  Ekonomický  přehled 2017
  Ekonomický  přehled 2016
  Ekonomický  přehled 2015
  Ekonomický  přehled 2014
  Ekonomický  přehled 2013
  Ekonomický  přehled 2012
  Ekonomický  přehled 2011

  Ekonomický  přehled 2010
  Ekonomický  přehled 2009
  Ekonomický  přehled 2008
  Ekonomický  přehled 2007

 

 


 

 

Další informace a kontakt
EFES - EUROPEAN FEDERATION OF EMPLOYEE SHARE OWNERSHIP
FEAS - FEDERATION EUROPEENNE DE L'ACTIONNARIAT SALARIE
Avenue Voltaire 135, B-1030 Brussels
Tel: +32 (0)2 242 64 30 - Fax: +32 (0)2 791 96 00
E-mail: efes@efesonline.org
Web site: www.efesonline.org
EFES' objective is to act as the umbrella organization of employee owners, companies and all persons, trade unions, experts, researchers, institutions looking to promote employee ownership and participation in Europe.