BAROMETR POLITIKY ZAMĚSTNANECKÉHO VLASTNICTVÍ V EVROPSKÝCH ZEMÍCH
CERVEN 2018

NOVÝ VÝVOJ OD MINULÉHO VYDÁNÍ

Všechen nedávný politický vývoj v Evropě připravuje lepší cestu k vyšším pobídkovým opatřením pro vlastnictví akcií zaměstnanců, vedoucí náš barometr k novým výšinám.

Navíc, ke dvěma existujícím schematům zaměstnaneckého vlastnictví v Rakousku bylo od 1.1.2018 zavedeno schema třetí, poskytující vynětí z daně a sociální příspěvek až do 4500 EUR. Ve Francii byl v roce 2018 sociální příspěvek zaměstnavatelů na vymezené druhy akcií znovu snížen z 30 na 20%. V Irsku byl zaveden Program Zapojení Klíčových Zaměstnanců, vyčleněný režim pobídkových  akciových opcí pro malé a střední podniky, jehož cílem je podpora malých a středních podniků s cílem přilákat zaměstnance na konkurenčním mezinárodním trhu práce a zajistit příznivý daňový režim pro akciové opce.
Holandsko
aplikuje příznivou daňovou úpravu pro inovativní start-up společnosti od 1.1. 2018. Švédsko poskytuje osvobození od daně pro akcie obdržené na vánoce, jsko výroční nebo speciální pamětní dar, a zmírnění zdanění akciových opcí v začínajících start up společnostech. Dánsko uplatňuje vyšší osvobození od zdanění platů pro široce založené zaměstnanecké plány od 1.1.2018. Konečně Francie se rozhodla zdvojnásobit vlastnické podíly zaměstnanců do roku 2030 a nový zákon "PACTE" uspořádá první kroky tímto směrem v roce 2019.

Jako všechny barometry, i tento oznamuje budoucnost. Pozitivní trend našeho barometru od roku 2013 oznámil návrat k růstu počtu zaměstnanců akcionářů v Evropě. Tohle je realitou od roku 2016. Dobrá zpráva pro všechny Evropany !


Download

                 

POZADÍ

Po průběžném růstu od r. 1980, počet zaměstnaneckých akcionářů v Evropě od roku 2011 mírně klesal před stabilitou v roce 2016 (Vidět Annual Economic Survey of Employee Share Ownership in European Countries in 2017 - nadcházející).

Toto bylo částečně důsledkem dopadu Evropské finanční krize která nastala v r. 2008. Avšak dopad politických rozhodnutí přijatých v evropských zemích byl pravděpodobně nejdůležitějším faktorem  těchto změn.

Je známo, že masový rozvoj zaměstnaneckjho odílového vlastnictví  je zaávislý hlavně na pobídkové poitice (Vidět Fiscal incentives are indispensable prerequisites for the development of employee share ownership, EFES, 2014). Masový rozvoj zaměstnaneckého podílového vlastnictví přináší lepší motivaci, produktivitu, ziskovost, vyšší růst, více a lepších pracovních příležitostí To je samozřejmě dobré pro všechny. Ale závisí to na politické vůli iniciovat stálý koloběh skrze přiměřené fiskální pobídky.

Nedávná studie ukázala že při srovnání  finančních  nákladů a benefitů z ESOP politiky ve federálním rozpočtu USA  2015 činily náklady $2 miliardy ve srovnání s přínosy $17 miliard, čístý přínos pro federální finanční rozpočet $15 miliard (Vidět The Impact of Employee Ownership and ESOPs on Layoffs and the Costs of Unemployment to the Federal Government, NCEO, 2015).

Po roce 2008 některé evropské země přijaly negativní rozhodnutí, vedoucí k odstranění nebo snížení finančních pobídek,  což mělo za následek pokles počtu zaměstnaneckých akcionářů. Some other European countries took the opposite way, applying new or higher incentives, which led to a higher number of employee shareholders.

V letech 2009-2012, Francie a Irsko redukovaly finanční pobídky stejně jako Dánsko, Řecko a Holandsko, kde byly pobídky odstraněny. Naopak, významný politický pokrok se objevil v UK 2014-2016 stejně jako ve Španělsku,v Maďarsku a v Rakousku (kde byla zdvojnásobena finanční podpora k 1.1.2016) a v Rumunsku. Navíc, v Dánsku byly v červnu 2016 obnoveny pobídky, které byly v r. 2011 odstraněny.

Toto jsou typické nedávné změny v evropské politice: první opatření nové dánské vlády v r. 2011 (Thorning-Schmidt, socialisté) bylo odstranění všech podpor. Jedno z prvních opatření nové dánské vlády v r. 2016  (Lars Rasmussen, konservativně-liberální) je znovu tyto zavést.

Konečně, místpředseda polské vlády, ministr  Morawiecki oznámil dlouhodobý pětibodový plán na rozvoj Polska, který obsahuje zaměstnaneckévlastnictví podílů a nové Polské  "Forum pro zaměstnanecké vlastnictví a Rozvoj domácího kapitálu” se uskutečnilo v dubnu 2016.

Všechna tato politická rozhodnutí v různých evropských zemích, v pozirtivním nebo negativním směru mohou být spojena v jednom odvozeném nástroji. To je důvod k založení EFES "Barometr Politiky Zaměstnaneckého Podílového Vlastnictví v Evropských Zemích".


 

 

For information and contact
EFES - EUROPEAN FEDERATION OF EMPLOYEE SHARE OWNERSHIP
FEAS - FEDERATION EUROPEENNE DE L'ACTIONNARIAT SALARIE
Avenue Voltaire 135, B-1030 Brussels
Tel: +32 (0)2 242 64 30   Fax: +32 (0)2 791 96 00
E-mail: efes@efesonline.org
Web site: www.efesonline.org
EFES' objective is to act as the umbrella organization of employee owners, companies and all persons, trade unions, experts, researchers, institutions looking to promote employee ownership and participation in Europe.