|  Hjem  |  Hvad er nyt på dette websted  |  Om os  |  Om medarbejderaktier  | Links  |  Nyheder  |  Hvad vi gør  |  
 
 
 

DANSKE SIDER

25.08.2017: Gorm Winther: Europæiske regeringer begunstiger medarbejderaktier
13.10.2016: Projekt "Saving Jobs!"(Kooperationen)
09.10.2016: Danmark er det land i EU med færrest medarbejderejede virksomheder (Erhvervsfilosofi)
21.07.2016: Fremtidens vækstvirksomheder er ejet af os alle sammen (Berlingske Business)
01.07.2016: Nu kan du igen få medarbejderaktier på jobbet efter særlige skatteregler (DK Nyt)
11.02.2016: Nu bliver der givet rabat på medarbejderaktier (Finans)
11.01.2016: Medarbejdere bliver nøglen til succes (Lederne)
01.01.2016: Når hr. Smith møder hr. Marx (Gorm Winthers krønike)
01.01.2016: Forandringsledelse og medeje (Gorm Winthers krønike)
01.01.2016: Den danske arbejderkooperation - manglen på arbejderstyre (Gorm Winthers krønike)
04.11.2015: Medarbejderaktier kan understøtte næste generation af iværksættere (Dansk Industri)
11.04.2014: Demokratiser Arbejdet (Dagbladet Information)
31.07.2013: Kooperativ Vaccine mod ledighed (Berlingske Tidende)
01.12.2012: Mondragonkooperativerne i Euzkadi (Det Ny Clarte)
21.10.2010: Udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg
21.10.2010: Udtalelse - Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs om Arbejdstagernes finansielle deltagelse inden for EU
21.02.2006: Medarbejder-ejede virksomheder klarer sig bedre (DR Nyheder)
10.10.2005: Medarbejderejede virksomheder har aldrig rigtigt haft gennemslagskraft i Danmark (Gorm Winthers krønike)

07.02.2005: Kommentar:Medarbejderejede virksomheder i EU Af: Gorm Winther Kommentar til artiklen i nr. 19 om EU-kommissionens udspil vedr. medarbejderaktier.
05.06.2003: Europa-Parlamentets beslutning om Kommissionens meddelelse til Rådet, Europa-Parlamentet, Det Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om rammerne for fremme af lønmodtagernes andel i kapitalen (KOM(2002) 364 - 2002/2243(INI))
26.02.2003: Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs - Udtalelse
om Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, Det Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget - Om rammerne for fremme af lønmodtagernes andel i kapitalen
05.07.2002: Meddelelse fra Kommissionen for Europaeiske Faellesskaber til râdet, Europa-Parlamentet, det Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget Om rammerne for fremme af lønmodtagernes andel i kapitalen
27.07.1992: Europa - Raadets henstilling af 27.7.1992 (1)
27.07.1992: Europa - Raadets henstilling af 27.7.1992 (2)


 


 

 

For information and contact
EFES - EUROPEAN FEDERATION OF EMPLOYEE SHARE OWNERSHIP
FEAS - FEDERATION EUROPEENNE DE L'ACTIONNARIAT SALARIE
Avenue Voltaire 135, B-1030 Brussels
Tel: +32 (0)2 242 64 30 - Fax: +32 (0)2 791 96 00
E-mail: efes@efesonline.org
Web site: www.efesonline.org
EFES' objective is to act as the umbrella organization of employee owners, companies and all persons, trade unions, experts, researchers, institutions looking to promote employee ownership and participation in Europe.

 Feb 11, 2005: un compteur pour votre site