Subskrybuj  /  Wypisz się  /  Członkostwo                                            


EFES NEWSLETTER - STYCZEN 2024

 Wpływ akcjonariatu pracowniczego na ryzyko bankowe

Zespół naukowców z Uniwersytetów Limoges i Bourgogne Franche-Comté we Francji (Laetitia Lepetit, Phan Huy Hieu Tran i Thu Ha Tran) właśnie opublikował wyniki swoich badań dotyczących tej kwestii.

Aby zbadać wpływ akcjonariatu pracowniczego – zarówno na szczeblu kierowniczym, jak i niekierowniczym – na ryzyko bankowe, a także przeanalizować różne kanały leżące u jego podstaw, wykorzystano informacje z bazy danych Europejskiej Federacji Akcjonariatu Pracowniczego (EFES).

Na podstawie danych z lat 2005–2019 naukowcy stwierdzili, że zarówno akcjonariat na szczeblu kierowniczym, jak i niekierowniczym wiąże się z niższym ryzykiem bankowym, w zależności od zdolności pracowników do podejmowania ryzyka i zachęt do jego podejmowania.

Ustalono, że wzrost akcjonariatu pracowniczego na szczeblu kierowniczym i niekierowniczym prowadzi do zmniejszenia ryzyka niewypłacalności i ogólnego ryzyka bankowego.

W związku z tym wyniki dostarczają dowodów na to, że posiadanie akcji przez pracowników banków zajmujących szczeble kierownicze i niekierownicze zachęca ich do stosowania strategii ograniczających ryzyko.

Wniosek z tej pracy jest jasny:
"Nasze wyniki wskazują, że decydenci powinni zachęcać do tworzenia szeroko zakrojonych planów akcjonariatu pracowniczego w sektorze bankowym."

Pełna publikacja:
Executive and non-executive employee ownership and bank risk: Evidence from European banks

 

 

 

Recenzja prasowa
Mamy wybór 26 niezwyklych artykulów w 9 krajach w grudniu 2023 r: Bulgaria, Kanada, Czechy, Francja, Wlochy, Polska, Tunezja, Wielka Brytania, USA.
Bulgaria: Advocating for employee share ownership in startups.
Canada: The new federal tax exemption for employee ownership trusts will spur retiring business owners to sell their companies to workers.
Czechia: Here is finally the long-awaited tax reform to facilitate employee share ownership in startups.
France: Successful new employee share plans for Vallourec, for Veolia, for Spie, for Stellantis, for Air France-KLM.
Italy: Employee ownership is finally coming to Canada! Successful employee share plans for Mediobanca and for Stellantis.
Poland: Solidarnosc Union calls for increasing employee share ownership in Poland.
Tunisia: First employee share plan for Attijari Bank.
UK: Thanks to the Employee Ownership Trust scheme, every day a new SME is transferred to employees. This month, among others, the case of: Hudgell Solicitors, TBM Marketing Group, Ellwood Atfield Head-hunters, Charity People Recruitment, Interact Contact Centres, Thomas Carroll Insurances, Optagon Roofing Supplier.
USA: The ESOP plan, how does it work? Unpacking the myths of employee ownership. Employee ownership is more often figuring into private equity value-creation strategies.

Pełny przegląd prasy dostępny jest na:
              https://www.efesonline.org/PRESS REVIEW/2023/December.htm 

 


Twoja pomoc

Czemu?
Kwota w Euro:A political roadmap for employee ownership in Europe

The EFES needs more members. Download the EFES membership form

What's new on the EFES website?

EFES NEWS distribution: 200.000


   Z powazaniem

 

 
 

Marc Mathieu
Sekretarz Generalny
EUROPEJSKA FEDERACJA AKCJONARIATU PRACOWNICZEGO
EFES - EUROPEAN FEDERATION OF EMPLOYEE SHARE OWNERSHIP
Avenue Voltaire 135, B-1030 Brussels
Tel: +32 (0)2 242 64 30 - Fax: +32 (0)2 791 96 00
E-mail: efes@efesonline.org
Web site: www.efesonline.org
Celem EFESu jest dzialanie jako organizacja zrzeszajace pracowników - wlascicieli i wszystkie osoby, spólki, zwiazki zawodowe, ekspertów, badaczy i instytucje chcace promowac wlasnosc i partycypacje pracownicza w Europie.