Subskrybuj  /  Wypisz się  /  Członkostwo                                            


EFES NEWSLETTER - LIPIEC 2023


Nowi pracownicy-właściciele w High Speed Training Company w Wielkiej Brytanii 
 

 Zbiorowa akcjonariat pracowniczy – nieodparty wzrost

Podczas gdy indywidualny akcjonariat pracowniczy jest typowy dla dużych firm, zbiorowy akcjonariat pracowniczy jest najbardziej odpowiednią formą dla MŚP.

W przypadku formy indywidualnej pracownicy inwestują swoje oszczędności w akcje przedsiębiorstwa. Duże spółki są przyzwyczajone do publicznego oferowania swoich akcji. Pracownikom sprzedaż jest zazwyczaj oferowana na korzystnych warunkach – w formie obniżonej ceny lub wkładu firmy.

W przypadku MŚP jest zupełnie inaczej. Emisja nowych akcji jest nietypowa. To w konkretnym przypadku akcjonariat może ulec zmianie: transfer przedsiębiorstwa, gdy akcjonariusz zarządzający chce się wycofać. Nie mówimy o kilku akcjach, ale o całej firmie. W grę wchodzą znacznie większe kwoty. Nie są one w zasięgu indywidualnych pracowników. Jest to natomiast przestrzeń dla zbiorowego akcjonariatu pracowniczego.

Mechanizm zbiorowego akcjonariatu oznacza, że pracownicy nie muszą inwestować, ryzykować własnych oszczędności ani zadłużać się. Finansowanie pochodzi z zewnątrz, w formie kredytu, a pracownicy nie ponoszą ryzyka.

W świecie anglosaskim trust jest narzędziem prawnym umożliwiającym skuteczną organizację tego procesu. W Stanach Zjednoczonych to plan ESOP od 1974 roku. W Wielkiej Brytanii to Employee Ownership Trust, którego sukces wciąż rośnie. Nieodparcie.

W wielu krajach europejskich istnieją narzędzia prawne umożliwiające organizowanie takich samych mechanizmów zbiorowego akcjonariatu pracowniczego. Mają one nieco inne nazwy w różnych krajach: prywatna fundacja, private foundation, fondation privée, fiducie, stichting administratiekantoor, Privatstiftung, stiftelse itd.

W wielu krajach europejskich akcjonariat rodzinny od wielu lat jest organizowany przy użyciu tych mechanizmów. Nadszedł czas, aby akcjonariat pracowniczy wykorzystał je na swój własny sposób. Dzięki temu akcjonariat pracowniczy będzie mógł rozprzestrzenić się w Europie także w sektorze MŚP.

Recenzja prasowa
Mamy wybór 24 niezwyklych artykulów w 7 krajach w czerwcu 2023 r: Czechy, Francja, Wlochy, Holandia, Rumunia, Wielka Brytania, USA.
Czechia: Government promise.
France: Take inspiration from the SCOP model. The Jean Jaurčs Foundation recommends prohibiting employee share ownership "pure and simple madness". New employee share plan for Sanofi, for Veralia. Employee ownership weighs 80% at GCC Construction. ERES publishes its annual overview of employee share ownership.
Netherlands: CNV Union recommends the free distribution of shares to employees. Employee ownership foundations operate primarily on the basis of share certification.
Romania: Employee share ownership takes off in Romania.
UK: Thanks to the Employee Ownership Trust scheme, every day a new SME is transferred to employees, this month, among others, the case of: Cornerstone Veterinary Clinic, Clean Digital Marketing, Davies+McKerr Consultancy, Mapp Real Estate, Ainsley Gommon Architects, Leisure Park Internet Solutions.
USA: Business transmission to Employee-Owned Purpose Trust.

Pełny przegląd prasy dostępny jest na:
              https://www.efesonline.org/PRESS REVIEW/2023/June.htm 

 


Twoja pomoc

Czemu?
Kwota w Euro:A political roadmap for employee ownership in Europe

The EFES needs more members. Download the EFES membership form

What's new on the EFES website?

EFES NEWS distribution: 200.000   Z powazaniem

 

 
 

Marc Mathieu
Sekretarz Generalny
EUROPEJSKA FEDERACJA AKCJONARIATU PRACOWNICZEGO
EFES - EUROPEAN FEDERATION OF EMPLOYEE SHARE OWNERSHIP
Avenue Voltaire 135, B-1030 Brussels
Tel: +32 (0)2 242 64 30 - Fax: +32 (0)2 791 96 00
E-mail: efes@efesonline.org
Web site: www.efesonline.org
Celem EFESu jest dzialanie jako organizacja zrzeszajace pracowników - wlascicieli i wszystkie osoby, spólki, zwiazki zawodowe, ekspertów, badaczy i instytucje chcace promowac wlasnosc i partycypacje pracownicza w Europie.