|  Home  |  What's new on this site  |  About us  |  About employee share ownership  | Links  |  News  |  What we do  |  
 
 
 

Central and Eastern European Employee Ownership Network

Šios interneto svetaines atsiradima iniciavo EFES (Europos darbuotojų akcijų savininkų federacija) www.efesonline.org , siekdama, kad susikurtu individualiu asmenu ir organizaciju tinklas, kuriems rupi, kad 10-yje Rytu ir Vidurio Europos šaliu-kandidaciu dirbantieji sparciau ir drasiau isijungtu i nuosavybes valdyma.
Šis aktyvus ir pastoviai papildomas tinklas siekia suvesti visus, pasiryžusius kuo placiau itraukti dirbanciuosius i nuosavybes valdyma, ir tuos, kurie domisi šia tema. Šis tinklas noretu visais imanomais budais prisideti prie ryšiu pletojimo, o taip pat kuo placiau paskleisti turimas žinias apie dirbanciuju dalyvavima nuosavybes valdyme politiku ir mokslininku tarpe, pateikti geriausius turto privatizavimo pavyzdžius.
Mes tikimes, kad visa tai pagyvins nauju tarptautiniu iniciatyvu atsiradima, vertinant ir analizuojant šaliu istatymine baze, savita imoniu patirti, o tai pades tobulinti dirbanciuju dalyvavymo turto valdyme dokumentavima bei duomenu banko tvarkyma, ivairiu projektu, tokiu kaip igudžiu tobulinimo kursu socialiniams partneriams rengima.

Dirbanciuju dalyvavimas nuosavybes valdyme
- sustiprina dirbanciuju motyvacija, o tai gerina verslo rezultata
Itraukiant dirbanciuosius i turto valdyma, jei yra atsižvelgiama ir i žmogiškuosius faktorius, auga imones gamybinis pajegumas ir produktyvumas, gereja tiek konkurencines kovos, tiek produkcijos kokybes rodikliai;
- padeda teisingiau paskirstyti versle sukaupta ir igyta turta
Europos Sajungos Ministru taryba 1992 metu rekomendacijose pažymi, kad "…dirbanciuju skatinimas isijungti i gamybos privatizavima, nediskriminuojant ju lyciu ir tautybes atžvilgiu, yra ta priemone, kuri padeda platesniu mastu paskirstyti imones sukaupta turta, nes ji kaupiant dalyvauja ir patys dirbantieji."
- padeda išsaugoti jau esancias ir kurti naujas darbo vietas
Privatizavus ir pertvarkius gamyba, darbuotojas tampa suinteresuotas savo darbo stažo testinumu: imones darbuotoju-akcininku požiuris i savo darbo stažo išsaugojima tampa daug pozytivesnis, nei akcininku iš šalies.
- skatina verslo pletra
Yra irodyta, kad JAV ir kitose šalyse veikiancios programos, kuriu tikslas skatinti žmones dalyvauti privatizavime, ne tik sudaro salygas savo darbuotojams-akcininkams sukaupti pradini kapitala savam verslui ikurti, bet ir išugdo juose verslininkui budinga mastysena, o iškilus reikalui, padeda išspresti verslo paveldejimo klausima (t. y. pelningai ji parduoti, kai jo savininkas nutaria pasitraukti).
- užtikrina tolygu imones augima
Tie darbuotojai, kurie yra imones turto dalininkai, stengiasi daug toliau žvelgti i savo imones ateiti, siedami ja su savo gerove, nei paprasti samdomi darbininkai. Pirmiesiems daug labiau rupi, koki poveiki imones strateginiai planai tures juos supanciai aplinkai. Rytu Europoje jau yra tokiu pavyzdžiu. Tape daliniais verslo partneriais privatizavus imone, butent šie žmones sugebejo išgelbeti savo gyvenvietes aplinka nuo pražutingo, trumparegiško, kuo didesnio pelno siekianciu akcininku iš šalies elgesio, ir juos supanti gamta nepatyre pastaruju grobuonišku ketinimu pasekmiu.
- salygoja socialini stabiluma
Bendroves turto paskirstymas kuo platesniu mastu laiduoja didesni stabiluma finansu ir vertybiniu popieriu rinkoje. Tapes imones turto dalininku, darbuotojas tampa suinteresuotas savo imones sekme. Taciau dirbanciuju akcininku motyvacija taps iš tiesu svariu faktoriumi tik tuomet, kai jie pajus tiesiogini ryši tarp savo asmeniniu pastangu, imones produktyvumo augimo ir jam priklausancios išaugusio pelno dalies. Optimalaus rezultato galime tiketis, kai verslines veiklos eigoje susiformuoja akcininku dalyvavimu pagrista bendroves kultura. Tai, kad darbuotojai valdo dali imones turto, yra paranku ir kitiems imones savininkams, nes ir jie naudojasi pirmuju ideto darbo deka išaugusio imones pelno vaisiais.

Kokiais kriterijais vadovautis, ruošiant ataskaita apie šali
- Pateikite dirbanciuju dalyvavimo turto privatizavime jusu šalyje analize (kiek šiuo metu yra imoniu, kuriu turto dali valdo patys dirbantieji; kiek jose yra darbuotoju, kuriems priklauso imones nuosavybes dalis ir kurie dalyvauja jos valdyme; ar yra tokiu imoniu asociacija; koks socialiniu partneriu požiuris šiuo klausimu).
- Pateikite trumpa šiuo metu galiojanciu istatymu aprašyma, numatomas istatymines raidos kryptis.
- Pateikite keleta geriausiu savo šalies pavyzdžiu (ju analize, problemu sprendimu budus, schemas).
- Pateikite dirbanciuju dalyvavimo nuosavybes privatizavime ir valdyme ateities vizija.


13.11.2010: NUOMONE Europos ekonomikos ir socialiniu reikalu komiteto - del Darbuotoju finansinio dalyvavimo Europoje
21.12.2006: Pepper III Report by Jens Lowitzsch - Picture of employee financial participation in the new member countries of the European Union

2001: Country report about employee ownership and privatisations 1990-2001, in English
2001: Report on Privatization, Governance and Restructuring of Enterprises in the Baltic Countries, in English

 

 

 


 

 

Prisijungimas
EFES - EUROPEAN FEDERATION OF EMPLOYEE SHARE OWNERSHIP
FEAS - FEDERATION EUROPEENNE DE L'ACTIONNARIAT SALARIE
Avenue Voltaire 135, B-1030 Brussels
Tel: +32 (0)2 242 64 30 - Fax: +32 (0)2 791 96 00
E-mail: efes@efesonline.org
Web site: www.efesonline.org
EFES' objective is to act as the umbrella organization of employee owners, companies and all persons, trade unions, experts, researchers, institutions looking to promote employee ownership and participation in Europe.

 un compteur pour votre site