Udeleženci posveta »ALI PREDSTAVLJA VSTOP SLOVENIJE V EU NAPREDEK TUDI NA PODROČJU DELNIČARSTVA ZAPOSLENIH IN KOOPERATIV«, ki se je odvijal v sredo 14. aprila 2004 na Brdu pri Kranju in ob vstopu Slovenije v EU ugotavljamo:

 

»Da številni dokumenti evropskega pravnega reda na področju finančne participacije in kooperativ prepoznavajo finančno participacijo, vključno z lastništvom zaposlenih, in razvoj kooperativ kot prispevek razvoju družbe in gospodarstva v skladu s cilji Lizbonske dekleracije. Zato pozivamo Vlado Republike Slovenije, da:

 

-         nadaljuje delo na zakonski ureditvi finančne participacije in organiziranju notranjih lastnikov

-         poskrbi za uveljavitev dokumenta European co-operative society statute v slovenski zakonodaji in za ustvarjanje zadrugam prijaznega okolja

-         uveljavi priporočila EU (European Commission Communication on the promotion of co-operative societies in Europe (COM (2004)18)) na področju vzpodbujanja razvoja finančne participacije in lastništva zaposlenih ter zadrug v Republiki Sloveniji.«

 

 

 

Podpisani udeleženci posveta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zvone Zupan (SITEEP d.d., Združenje DEZAP)

mag. Aleksander Igličar (ISKRAEMECO d.d., Združenje DEZAP)

Janko Pučnik (DEZAP)

mag. Božidar Lednik (DEZAP)

dr. Aleksandra Kanjuo-Mrčela (FDV, Združenje DEZAP)

Petra Kozel (Združenje DEZAP)

mag. Jakob Kokalj (ETIKETA d.d.; Združenje DEZAP)

Olga Peciga (PUP d.d., Združenje DEZAP)

Jože Mraz (PUP d.d., Združenje DEZAP)

Janez Frelih (DOMPLAN d.d., Združenje DEZAP)

Boža Jazbec (ETI d.d., Združenje DEZAP)

Karmen Potokar (Združenje kooperativ)

Jadranka Vesel (Združenje kooperativ)

Robert Levičar (Agencija za razvojne iniciative)

Polona Skledar (Zavod Naš laz, Združenje kooperativ)

Štefan Skledar (Zavod Naš laz, Združenje kooperativ)

Marija Serdoner-Lavrenčič (Racio d.o.o.)

Jana Pahovnik (IPAK Velenje)

Marko Pogačnik (Jelovica d.d.)

Jiri Svoboda (SČMVD – Češka Zveza za proizvodne kooperative)

Sergej Sidorko (Združenje stanovanjskih kooperativ, Latvija)

Bruno Roelants (generalni sekretar CECOP, Bruselj)

Daniela Tillova (Generalno združenje kooperativnih zvez, Češka)

Anna-Lena Heydar (Švedska)

Pekka Pattiniemi (Finska)

Nikola Andreev (Delavske in proizvodnje kooperative, Bolgarija)