Prenumerera  /  Säga upp  /  Medlemskap                                            


EFES NEWSLETTER - JUNI 2024

 Första företagsöverlåtelsen till anställda i Irland

Efter Storbritannien och Tyskland följer nu ett tredje europeiskt land. En första överlåtelse av företag av typen ESOP/EOT, personalägda företag, rapporteras i Irland.

ESOP-mekanismen har sedan 1974 använts i stor utsträckning i USA. År 2014 införde Storbritannien EOT-mekanismen, som är en slags förenklad ESOP. 

Dessa mekanismer för kollektivt personalägande gör det möjligt att sälja ägandet av ett företag till de anställda utan att de behöver betala ett enda öre ur egen ficka.

Nu har Irland följt efter:

Wolfgang Digital är det första irländskägda företaget som övergår till personalägande via en Employee Ownership Trust [personalägande via stiftelse] (EOT).

Reklambyrån Wolfgang Digital grundades av Alan Coleman 2007 och har idag 70 anställda.

”Wolfgang Talent Trust" har förvärvat 25 % av aktierna i Wolfgang Digital och alla medarbetare som har arbetat för byrån i mer än 12 månader har blivit "partners" i stiftelsen. På så sätt får de inflytande över hur byrån drivs samtidigt som de får en andel av vinsten var tredje månad. Dessutom kommer en del av vinsten varje år att användas till att finansiera framtida aktieköp av stiftelsen som, om allt går enligt planerna, kommer att bli majoritetsägare inom 10 år.

Varje team inom verksamheten har utsett en representant som kan föra fram sina insikter och idéer till alla beslutsfattare inom Wolfgang Digital. Arbetstagarrepresentanterna kommer att välja styrelseledamöter bland dem som kommer att vara de yttersta beslutsfattarna på uppdrag av stiftelsen.

Mer information om Wolfgang Digital och den nya Wolfgang Talent Trust

Pressrecension
Ett urval av 31 anmärkningsvärda artiklar i 9 länder i maj 2024: Bulgarien, Kanada, Finland, Frankrike, Irland, Italien, Rumänien, Storbritannien, USA.
Bulgaria: Employee share ownership is attracting increasing interest in Bulgaria.
Canada: Looking forward to a first “made in Canada” Employee Ownership Trust.
Finland: The popularity of Finnish "personnel funds" has increased in recent years.
France: New employee share plans for Voltalia, for Société Générale, for Engie, for Bel, for Ipsen, for Tournaire. Employees of the Morassuti printing works are trying to take over their business by creating a workers' coop.
Ireland: Wolfgang Digital Becomes the First Irish Employee Ownership Trust
Italy: The CFI is the financial body established by the Marcora Law in 1986; in 2023, 10 worker buyout projects were supported. Misery of philosophy.
Romania: Employee share ownership is attracting increasing interest in Romania.
UK: Valloop Exchange platform is digitising the transition to employee ownership.
Thanks to the Employee Ownership Trust formula, one or two new SMEs are transferred to their employees every day. This month, among others, the case of: Wildfire Technology, Tops Day Nurseries, T&N Gilmartin Construction, Parkhouse Bell Recruitment, Plus Finance, Babel Public Relation, Veterinary PR, Planet Logistics. RM² presents the reasons to consider an all employee Share Incentive Plan.
USA: Private Equity: KKR is embarking on an ambitious plan to take its employee ownership program worldwide. Why employee-owned companies make sense in manufacturing.

The full press review is available on:
              https://www.efesonline.org/PRESS REVIEW/2024/May.htm 

 


Ditt stöd

Why?
Amount in Euro:A political roadmap for employee ownership in Europe

The EFES needs more members. Download the EFES membership form

What's new on the EFES website?

EFES NEWS distribution: 200.000
   Med vänliga hälsningar

 

 
 

Marc Mathieu
Generalsekreterare
EFES - European Federation of Employee Share Ownership
EFAA - Europeiska Federationen för Anställdas Aktieägande
Avenue Voltaire 135, B-1030 Brussels
Tel: +32 (0)2 242 64 30 - Fax: +32 (0)2 791 96 00
E-mail: efes@efesonline.org
Web site: www.efesonline.org
EFES' objective is to act as the umbrella organization of employee owners, companies and all persons, trade unions, experts, researchers, institutions looking to promote employee share ownership and participation in Europe.