Prenumerera  /  Säga upp  /  Medlemskap                                            


EFES NEWSLETTER - FEBRUARI 2024

 Samhälls- och miljöansvar

Nya forskningsresultat, baserade på flera databaser, har just publicerats av ett team med nederländska forskare: Geert Braam, Erik Poutsma, Roel Schouteten och Beatrice van der Heijden. Det handlar om personalägande och företagens samhälls- och miljöansvar.

Resultaten visar positiva och tydliga fördröjda effekter av planer på personalägande på företagens samhällsansvar (CSP), baserat på europeiska panelundersökningar.

Resultaten visar också att den positiva effekt CSP får av ett brett personalägande förstärks när de anställda äger en större andel av företaget, vilket tyder på att personalägande ökar ett företags inriktning på långsiktigt hållbart värdeskapande.

Dessa resultat tyder på att formellt delägarskap kan skapa en gemensam känsla av psykologiskt ägande och engagemang på längre sikt. Det starka medarbetarengagemanget, som delägarskapet resulterade i, stärker medarbetarnas intresse av att skydda företaget från hot mot dess rykte när det gäller CSP.

Dessa resultat tyder också på att personalägande ökar ett företags långsiktiga inriktning mot interna intressenter vilket påverkar resultaten i större omfattning är enbart det ekonomiska result

Publikationen i sin helhet: 
Employee Financial Participation and Corporate Social and Environmental Performance:
Evidence from European Panel Data

Pressrecension
Ett urval av 18 anmärkningsvärda artiklar i 6 länder i januari 2024: Tyskland, Spanien, Frankrike, Nederländerna, Storbritannien, USA.
Germany: The new Future Financing Act is in force since January 1st to promote employee share ownership.
Spain: New employee share plan for Repsol.
France: CFDT Union wants to strengthen employee share ownership practices in France. Workers' cooperatives are still the most effective way for business transmission to employees in France. CFE-CGC Union takes stock of 16 years of action for employee share ownership at Orange.
Netherlands: The multiple forms of employee share ownership and financial participation in the Netherlands.
UK: Employee ownership is an ethical way to exit your business. Thanks to the Employee Ownership Trust scheme, every day a new SME is transferred to employees. This month, among others, the case of: Westbrook Metals, Wyatt Marketing, Accept Cards Payments, Helensburgh Toyota, Optagon Roofing, Milestone Creative Agency, Bain and Gray Recruitment, Action Communications.
USA: ESOP (Employee Stock Ownership Plan) and ESPP (Employee Share Purchase Plan) are the two main forms of employee share plans in the world, - which differences? DH Technologies switches to an ESOP plan.

The full press review is available on:
              https://www.efesonline.org/PRESS REVIEW/2024/January.htm 

 


Ditt stöd

Why?
Amount in Euro:A political roadmap for employee ownership in Europe

The EFES needs more members. Download the EFES membership form

What's new on the EFES website?

EFES NEWS distribution: 200.000
   Med vänliga hälsningar

 

 
 

Marc Mathieu
Generalsekreterare
EFES - European Federation of Employee Share Ownership
EFAA - Europeiska Federationen för Anställdas Aktieägande
Avenue Voltaire 135, B-1030 Brussels
Tel: +32 (0)2 242 64 30 - Fax: +32 (0)2 791 96 00
E-mail: efes@efesonline.org
Web site: www.efesonline.org
EFES' objective is to act as the umbrella organization of employee owners, companies and all persons, trade unions, experts, researchers, institutions looking to promote employee share ownership and participation in Europe.