Prenumerera  /  Säga upp  /  Medlemskap                                            


EFES NEWSLETTER - JANUARI 2024

 Hur medarbetarägande påverkar bankrisker

Ett forskarteam från universiteten i Limoges och Bourgogne Franche-Comté i Frankrike (Laetitia Lepetit, Phan Huy Hieu Tran och Thu Ha Tran) har just publicerat sina resultat.

För att undersöka hur bankrisker påverkas av såväl företagsledares som vanliga anställdas ägande, och för att utforska de olika underliggande kanalerna, använde de information i databasen European Federation of Employee Share Ownership (EFES).

Genom att använda uppgifter från 2005 till 2019 såg de att både företagsledares och vanliga anställdas ägande är förknippat med lägre bankrisk, beroende på de anställdas förmåga och incitament att ta risker.

De såg att ett ökat medarbetarägande bland anställda i ledningsposition och vanlig anställning leder till minskad insolvensrisk och minskad bankrisk totalt sett.

Resultaten visar därför att aktieinnehav ger såväl anställda i ledningsposition som i vanlig anställning incitament att välja strategier som minskar riskerna.

Slutsatsen av arbetet är tydlig:
"Våra resultat tyder på att beslutsfattare bör uppmuntra att man planerar för medarbetarägande på bred bas inom banksektorn."

Publikationen i sin helhet:
Executive and non-executive employee ownership and bank risk: Evidence from European banks

 

Pressrecension
Ett urval av 26 anmärkningsvärda artiklar i 9 länder i december 2023: Bulgarien, Kanada, Tjeckien, Frankrike, Italien, Polen, Tunisien, Storbritannien, USA.
Bulgaria: Advocating for employee share ownership in startups.
Canada: The new federal tax exemption for employee ownership trusts will spur retiring business owners to sell their companies to workers.
Czechia: Here is finally the long-awaited tax reform to facilitate employee share ownership in startups.
France: Successful new employee share plans for Vallourec, for Veolia, for Spie, for Stellantis, for Air France-KLM.
Italy: Employee ownership is finally coming to Canada! Successful employee share plans for Mediobanca and for Stellantis.
Poland: Solidarnosc Union calls for increasing employee share ownership in Poland.
Tunisia: First employee share plan for Attijari Bank.
UK: Thanks to the Employee Ownership Trust scheme, every day a new SME is transferred to employees. This month, among others, the case of: Hudgell Solicitors, TBM Marketing Group, Ellwood Atfield Head-hunters, Charity People Recruitment, Interact Contact Centres, Thomas Carroll Insurances, Optagon Roofing Supplier.
USA: The ESOP plan, how does it work? Unpacking the myths of employee ownership. Employee ownership is more often figuring into private equity value-creation strategies.

The full press review is available on:
              https://www.efesonline.org/PRESS REVIEW/2023/December.htm 

 


Ditt stöd

Why?
Amount in Euro:A political roadmap for employee ownership in Europe

The EFES needs more members. Download the EFES membership form

What's new on the EFES website?

EFES NEWS distribution: 200.000   Med vänliga hälsningar

 

 
 

Marc Mathieu
Generalsekreterare
EFES - European Federation of Employee Share Ownership
EFAA - Europeiska Federationen för Anställdas Aktieägande
Avenue Voltaire 135, B-1030 Brussels
Tel: +32 (0)2 242 64 30 - Fax: +32 (0)2 791 96 00
E-mail: efes@efesonline.org
Web site: www.efesonline.org
EFES' objective is to act as the umbrella organization of employee owners, companies and all persons, trade unions, experts, researchers, institutions looking to promote employee share ownership and participation in Europe.