Subskrybuj  /  Wypisz się  /  Członkostwo                                            


EFES NEWSLETTER - WRZESIEŃ 2021

 Czym są akcjonariat pracowniczy?

Czym są akcjonariat pracowniczy? O akcjonariat pracowniczy mowa wtedy, gdy pracownicy posiadają udziały w kapitale firmy, która ich zatrudnia. Na początek może to być jeden pracownik posiadający jedną akcję, ale ostatecznie plan może objąć wszystkich pracowników posiadających nawet 100% udziałów.

Na całym świecie istnieje niewielka liczba modelowych planów pracowniczych udziałów kapitałowych (ale z wieloma różnicami wynikającymi z ustawodawstwa każdego kraju). Plany te są w mniejszym lub większym stopniu dostosowane do start-upów (czyli mikroprzedsiębiorstw), MŚP i dużych firm.

Omawiane plany – podobnie jak strukturę własności korporacyjnej jako taką – można podzielić na dwie główne kategorie: bezpośrednie indywidualne udziały kapitałowe i pośrednie wspólne udziały kapitałowe:


Te pierwsze to najbardziej tradycyjna i znana forma. Polega na tym, że pracownik przeznacza część swoich oszczędności lub środków finansowych na zakup udziałów w spółce, podejmując tym samym osobiste ryzyko. Jest to możliwe w ramach różnych rodzajów planów. Ta kategoria planów pracowniczych udziałów kapitałowych jest praktycznie jedyną tego rodzaju w Europie poza Wielką Brytanią.

Pośrednie wspólne udziały kapitałowe są bardzo rzadko spotykane na kontynencie (z wyjątkiem Wielkiej Brytanii). To wyjaśnia, dlaczego pracownicze udziały kapitałowe w Europie nie istnieją w zasadzie w MŚP i dlaczego są prawie nieznane poza dużymi firmami. W istocie w MŚP generalnie unika się zwiększania liczby udziałowców, niezależnie od tego, czy są oni pracownikami, czy też nie. Są do tego zmuszone dopiero wówczas, gdy stają się większe.

Z drugiej strony jest coś, przez co może pojawić się chęć pozyskania nowych akcjonariuszy: przekazanie firmy. Właśnie z tego powodu to najlepsza pora na wprowadzenie pracowniczych udziałów kapitałowych w MŚP. Najbardziej odpowiednia forma przekazania przedsiębiorstwa pracownikom to pośrednie wspólne udziały kapitałowe. To w tym celu stworzono plany z tej kategorii (program opcji na udziały [ang. ESOP], pracownicze fundusze powiernicze [ang. EOT]). Pozwalają one pracownikom na nabycie własności firmy, często w 100%, bez konieczności angażowania swoich oszczędności czy finansów osobistych, a więc bez ryzyka osobistego.

Plany pośrednich wspólnych udziałów kapitałowych (ESOP, EOT) ułatwiają przeniesienie własności przedsiębiorstwa na pracowników, co w przypadku planów bezpośrednich indywidualnych udziałów kapitałowych może być osiągnięte jedynie z wielkim trudem i przy dużych nakładach, ponieważ oszczędności pracowników zazwyczaj nie są w stanie sprostać temu zadaniu.

Wiecej informacji    

Recenzja prasowa
Mamy wybór 18 niezwyklych artykulów w 5 krajach w sierpniu 2022: Czechy, Francja, Wlochy, Wielka Brytania, USA.
Czech Republic: Legislation to promote employee share ownership in the Czech Republic? The debate has begun.
France: Samse Group is an emblematic company for employee share ownership in France. First international employee share plan for Rémy-Cointreau. New employee share plans for Axa, for Elis. Transmission failed for the 90 employees of Acropole.
Italy: Employee share ownership in Italy: different cases and multiple opportunities.
UK: Every day a new SME is transferred to employees. This month, among others, the cases of: Concepto Diagnostics, BCMS, Minehead Medical Centre, Getech, Turnaround Publisher Services. The Welsh Government is committed to doubling the number of employee-owned businesses by 2026.
USA: In their new book, "Ownership: Reinventing Companies, Capitalism, and Who Owns What", Corey Rosen and John Case make the argument that capitalism is broken. Wealth has concentrated while wealth insecurity has soared. Public companies are focused almost solely on the short term, while private equity firms focus on buying and flipping firms in just a few years. Yet there is another model that eliminates that problems entirely: Employee ownership.
A recent study finds that workers at private companies owned by employee stock ownership plans place a higher priority on their company's commitment to corporate social responsibility than employees at non-ESOP companies. Business transfers in the form of ESOP plans for Mower Agency and for A to Z Machine.

Pełny przegląd prasy dostępny jest na:
              http://www.efesonline.org/PRESS REVIEW/2022/August.htm 

 


Twoja pomoc

Czemu?
Kwota w Euro:


A political roadmap for employee ownership in Europe

The EFES needs more members. Download the EFES membership form

What's new on the EFES website?

EFES NEWS distribution: 200.000
   Z powazaniem

 

 
 

Marc Mathieu
Sekretarz Generalny
EUROPEJSKA FEDERACJA AKCJONARIATU PRACOWNICZEGO
EFES - EUROPEAN FEDERATION OF EMPLOYEE SHARE OWNERSHIP
Avenue Voltaire 135, B-1030 Brussels
Tel: +32 (0)2 242 64 30 - Fax: +32 (0)2 791 96 00
E-mail: efes@efesonline.org
Web site: www.efesonline.org
Celem EFESu jest dzialanie jako organizacja zrzeszajace pracowników - wlascicieli i wszystkie osoby, spólki, zwiazki zawodowe, ekspertów, badaczy i instytucje chcace promowac wlasnosc i partycypacje pracownicza w Europie.