Subskrybuj  /  Wypisz się  /  Członkostwo                                            


EFES NEWSLETTER - CZERWIEC 2022

 Społeczna odpowiedzialność biznesu

Nowe badanie przeprowadzone w Stanach Zjednoczonych wykazało, że pracownicy prywatnych firm, których właścicielami są programy akcji pracowniczych (ESOP), przywiązują większą wagę do zaangażowania swoich firm w społeczną odpowiedzialność biznesu niż pracownicy firm, których właścicielami nie są ESOP.

Badanie wykazało również, że firmy będące własnością pracowników częściej spełniają te oczekiwania – pracownicy firm ESOP wystawili swoim pracodawcom wyższe oceny niż ich rówieśnicy z firm niebędących własnością ESOP za inwestycje społeczne, wolontariat, możliwości ekonomiczne i sprawiedliwość społeczną.

W tym samym czasie w Polsce w corocznym raporcie Forum Odpowiedzialnego Biznesu wyróżniono Grupę Ang za najlepsze praktyki. Grupa Ang jest jedynym pośrednikiem kredytowo-ubezpieczeniowym działającym w oparciu o własność pracowniczą w Polsce.

Więcej informacji

Recenzja prasowa
Mamy wybór 33 niezwyklych artykulów w 8 krajach w maju 2022: Kanada, Francja, Niemcy, Wlochy, Norwegia, Polska, Wielka Brytania, USA.
Canada: The federal government will  amend the Income Tax Act to create an Employee Ownership Trust (EOT), following similar reforms in the United States and Britain.
France: Caption is an exchange platform for shares of SMEs and startups. New employee share plans for Kering, for Sopra Steria, for EDF, for Société Générale, for L'Oréal. Employee ownership is progressing with difficulty in SMEs. A shareholding foundation for the SME Adam. Business transmission through a workers' coop for Enzo & Rosso Architects.
Germany: The Herend Porcelain Manufactory is still a good example of employee ownership in Central Europe.
Italy: Italian vision of employee ownership.
Norway: New employee share plan for Haugesund Sparebank.
Poland: Ang Group is an example of a credit and insurance intermediary operating on the basis of employee ownership.
UK: Every day a new SME is transferred to employees, as for instance this month: Educ8 Training, Vet Dynamics, Handy Brand, Lyon Equipment, LHi Group, Chandley Ovens. Why employee ownership is on the increase in SMEs? Look for the error: 239 transmissions per year in the form of ESOPs in the US, 285 in the form of Employee Ownership Trusts in Great Britain.
USA: Wall Street agrees that employee ownership works. Employee ownership surging in interest in the architecture community. Stock Option Plan administration software market in 2022. New survey: Employee-owned businesses score higher on Corporate Social Responsibility.

Pełny przegląd prasy dostępny jest na:
              http://www.efesonline.org/PRESS REVIEW/2022/May.htm 

 


Twoja pomoc

Czemu?
Kwota w Euro:


A political roadmap for employee ownership in Europe

The EFES needs more members. Download the EFES membership form

What's new on the EFES website?

EFES NEWS distribution: 200.000
   Z powazaniem

 

 
 

Marc Mathieu
Sekretarz Generalny
EUROPEJSKA FEDERACJA AKCJONARIATU PRACOWNICZEGO
EFES - EUROPEAN FEDERATION OF EMPLOYEE SHARE OWNERSHIP
Avenue Voltaire 135, B-1030 Brussels
Tel: +32 (0)2 242 64 30 - Fax: +32 (0)2 791 96 00
E-mail: efes@efesonline.org
Web site: www.efesonline.org
Celem EFESu jest dzialanie jako organizacja zrzeszajace pracowników - wlascicieli i wszystkie osoby, spólki, zwiazki zawodowe, ekspertów, badaczy i instytucje chcace promowac wlasnosc i partycypacje pracownicza w Europie.