Subskrybuj  /  Wypisz się  /  Członkostwo                                            


EFES NEWSLETTER - STYCZEN 2022

 Plany modelowe

Czym są akcjonariat pracowniczy? O akcjonariat pracowniczy mowa wtedy, gdy pracownicy posiadają udziały w kapitale firmy, która ich zatrudnia. Na początek może to być jeden pracownik posiadający jedną akcję, ale ostatecznie plan może objąć wszystkich pracowników posiadających nawet 100% udziałów.

Na całym świecie istnieje niewielka liczba modelowych planów pracowniczych udziałów kapitałowych (ale z wieloma różnicami wynikającymi z ustawodawstwa każdego kraju). Plany te są w mniejszym lub większym stopniu dostosowane do start-upów (czyli mikroprzedsiębiorstw), MŚP i dużych firm.

Omawiane plany – podobnie jak strukturę własności korporacyjnej jako taką – można podzielić na dwie główne kategorie: bezpośrednie indywidualne udziały kapitałowe i pośrednie wspólne udziały kapitałowe:


Te pierwsze to najbardziej tradycyjna i znana forma. Polega na tym, że pracownik przeznacza część swoich oszczędności lub środków finansowych na zakup udziałów w spółce, podejmując tym samym osobiste ryzyko. Jest to możliwe w ramach różnych rodzajów planów. Ta kategoria planów pracowniczych udziałów kapitałowych jest praktycznie jedyną tego rodzaju w Europie poza Wielką Brytanią.

Pośrednie wspólne udziały kapitałowe są bardzo rzadko spotykane na kontynencie (z wyjątkiem Wielkiej Brytanii). To wyjaśnia, dlaczego pracownicze udziały kapitałowe w Europie nie istnieją w zasadzie w MŚP i dlaczego są prawie nieznane poza dużymi firmami. W istocie w MŚP generalnie unika się zwiększania liczby udziałowców, niezależnie od tego, czy są oni pracownikami, czy też nie. Są do tego zmuszone dopiero wówczas, gdy stają się większe.

Z drugiej strony jest coś, przez co może pojawić się chęć pozyskania nowych akcjonariuszy: przekazanie firmy. Właśnie z tego powodu to najlepsza pora na wprowadzenie pracowniczych udziałów kapitałowych w MŚP. Najbardziej odpowiednia forma przekazania przedsiębiorstwa pracownikom to pośrednie wspólne udziały kapitałowe. To w tym celu stworzono plany z tej kategorii (program opcji na udziały [ang. ESOP], pracownicze fundusze powiernicze [ang. EOT]). Pozwalają one pracownikom na nabycie własności firmy, często w 100%, bez konieczności angażowania swoich oszczędności czy finansów osobistych, a więc bez ryzyka osobistego.

Plany pośrednich wspólnych udziałów kapitałowych (ESOP, EOT) ułatwiają przeniesienie własności przedsiębiorstwa na pracowników, co w przypadku planów bezpośrednich indywidualnych udziałów kapitałowych może być osiągnięte jedynie z wielkim trudem i przy dużych nakładach, ponieważ oszczędności pracowników zazwyczaj nie są w stanie sprostać temu zadaniu.

Wiecej informacji    

Recenzja prasowa
Mamy wybór 30 niezwyklych artykulów w 10 krajach w grudniu 2021: Kanada, Francja, Niemcy, Indie, Wlochy, Holandia, Hiszpania, Wielka Brytania, USA, Wietnam.
Canada: Looking for an employee ownership trust scheme in Canada.
France: New employee share plan for Worldline, for Veolia. Difficulties for employee ownership in startups. How to advance employee share ownership in France?
Germany: Magic in Germany, after the entry into force of the new legislation on July 1, 2021, the number of employee shareholders suddenly increased by more than 50% during the year 2020. Magic, we tell you!
India: Stock options au pays des startups.
Italy: Growing interest for employee share plans in Italy. New employee share plan for EssilorLuxottica.
Netherlands: Anger for startups.
Spain: New information campaign on the sociedades laborales scheme.
UK: One in 20 of all business transmissions is now to an Employee Ownership Trust. Every day a new SME is transferred to employees, as for instance this month: Nabco, Folio Society, Greentech Sportsturf, Zaha Hadid Architects, HR Essentials, RocketMill, Clear Marketing, HLM Architects.
USA: Business transmission to employees for Stubbe, WG&R Furniture, Wells Media, Optimax. The three tools for employee takeovers: ESOP Plan, Workers' Cooperative, Employee Ownership Trust.
Vietnam: Employee ownership in Vietnamese style.

Pełny przegląd prasy dostępny jest na:
              http://www.efesonline.org/PRESS REVIEW/2021/December.htm 

 


Twoja pomoc

Czemu?
Kwota w Euro:


A political roadmap for employee ownership in Europe

The EFES needs more members. Download the EFES membership form

What's new on the EFES website?

EFES NEWS distribution: 200.000
   Z powazaniem

 

 
 

Marc Mathieu
Sekretarz Generalny
EUROPEJSKA FEDERACJA AKCJONARIATU PRACOWNICZEGO
EFES - EUROPEAN FEDERATION OF EMPLOYEE SHARE OWNERSHIP
Avenue Voltaire 135, B-1030 Brussels
Tel: +32 (0)2 242 64 30 - Fax: +32 (0)2 791 96 00
E-mail: efes@efesonline.org
Web site: www.efesonline.org
Celem EFESu jest dzialanie jako organizacja zrzeszajace pracowników - wlascicieli i wszystkie osoby, spólki, zwiazki zawodowe, ekspertów, badaczy i instytucje chcace promowac wlasnosc i partycypacje pracownicza w Europie.