Subskrybuj  /  Wypisz się  /  Członkostwo                                                 


EFES NEWSLETTER - KWIECIEN 2021

NOWY

Roczne badanie ekonomiczne
akcjonariatu pracowniczego
w krajach europejskich w 2020

Wiecej informacjiwe wspólpracy z  Nastąpił dalszy

Ukazuje ono dalszy postęp w zakresie akcjonariatu pracowniczego w Europie w ubiegłym roku, nawet pomimo tego nowego kryzysu.

Utrzymuje się tendencja wzrostowa w zakresie liczby pracowników będących akcjonariuszami przedsiębiorstw – w dużych firmach jest to 7,1 mln osób. Jeśli dodamy do tego milion pracowników będących akcjonarius-zami firm z sektora MŚP, to łączna liczba w Europie wyniesie 8,1 mln osób.

W maju 2020 r. były one właścicielami akcji firm o wartości sięgającej łącznie 310 mld euro, co oznacza spadek z 350 mld euro rok wcześniej. Był to pierwszy szok związany z kryzysem pandemicznym. Jednak od tego czasu spojrzenie na tę kwestię uległo zmianie i na początku 2021 r. europejscy pracownicy posiadają 420 miliardów euro w akcjach swoich firm, co stanowi rekordową wartość, jakiej nigdy wcześniej nie osiągnięto.
W 2020 r. w dużych przedsiębiorstwach europejskich kontynuowano rozwijanie akcjonariatu pracowniczego. Coraz więcej z nich organizuje programy akcjonariatu pracowniczego. W 2020 r. 94% wszystkich dużych firm europejskich prowadziło programy akcjonariatu pracowniczego, z czego 88% oferowało różne programy akcjonariatu pracowniczego, podczas gdy 53% posiadało programy o tzw. „szerokiej bazie” kierowane do wszystkich pracowników, a 60% – programy obejmujące opcje na akcje. Wreszcie 29% wszystkich dużych firm europejskich wprowadziło nowe programy akcjonariatu pracowniczego, a odsetek ten z roku na rok wykazuje tendencję wzrostową.

Kryzys pandemiczny nie jest bynajmniej pierwszym kryzysem, jaki wywarł wpływ na europejskie programy akcjonariatu pracowniczego. Przez ponad 50 lat testowania programów akcjonariatu pracowniczego w dużych przedsiębiorstwach europejskich, wielokrotnie dochodziło do różnego rodzaju kryzysów. Za każdym razem słychać takie same złośliwe komentarze i ostrzeżenia: „a nie mówiliśmy”, „to zbyt ryzykowne”, „tym razem to koniec, program akcjonariatu pracowniczego jest martwy”. A jednak fakty temu przeczą: Od ponad 50 lat europejskie programy akcjonariatu pracowniczego nie przestają zadziwiać sceptyków. Im bardziej rozpowszechnia się własność pracownicza, tym bardziej jest ona wspierana.

A jednak akcjonariat pracowniczy jest w Europie zagrożony. A to dlatego, że staje się ona coraz mniej demokratyczna. Spadek stopy demokratyzacji w zakresie programów akcjonariatu pracowniczego był dramatyczny w ciągu ostatnich dziesięciu lat i dotyczyło to wszystkich krajów europejskich, z godnym uwagi wyjątkiem Wielkiej Brytanii. Spadek ten związany jest głównie z tendencją do przenoszenia działalności przez duże firmy europejskie. W kontekście szybkiej relokacji i braku zgodności w zakresie uregulowań podatkowych, przedsiębiorstwom jest coraz trudniej eksportować programy akcjonariatu pracowniczego poza granice swoich krajów.

Recenzja prasowa
Wybór 38 niezwyklych artykulów w 7 krajach w marcu 2020 roku: Kanada, Kamerun, Niemcy, Francja, Polska, Wielka Brytania, USA.
Canada: SCP has launched a campaign to bring more robust ESOP legislation to Canada.
Cameroon: New employee share plan for Vinci.
Germany: Double-double for tax incentives.
France: Employee ownership for insects. New employee share plan for Saint-Gobain, first plan for Faurecia. The third takeover FCPE in the history of France.
Poland: Prime Minister Mazowiecki's promises have yet to be fulfilled.
UK: Every day a new SME is transferred to an Employee Ownership Trust. Co-operative Development Scotland launches podcasts to show how co-ops and EO models can help in the recovery from Covid-19.
USA: Employee ownership can be the new capitalism. Scaling up employee ownership is key to an equitable economic recovery.

Pełny przegląd prasy dostępny jest na:
              http://www.efesonline.org/PRESS REVIEW/2021/March.htm 

 


Twoja pomoc

Czemu?
Kwota w Euro:


A political roadmap for employee ownership in Europe

The EFES needs more members. Download the EFES membership form

What's new on the EFES website?

EFES NEWS distribution: 200.000


   Z powazaniem

 

 
 

Marc Mathieu
Sekretarz Generalny
EUROPEJSKA FEDERACJA AKCJONARIATU PRACOWNICZEGO
EFES - EUROPEAN FEDERATION OF EMPLOYEE SHARE OWNERSHIP
Avenue Voltaire 135, B-1030 Brussels
Tel: +32 (0)2 242 64 30 - Fax: +32 (0)2 791 96 00
E-mail: efes@efesonline.org
Web site: www.efesonline.org
Celem EFESu jest dzialanie jako organizacja zrzeszajace pracowników - wlascicieli i wszystkie osoby, spólki, zwiazki zawodowe, ekspertów, badaczy i instytucje chcace promowac wlasnosc i partycypacje pracownicza w Europie.