Subskrybuj  /  Wypisz się  /  Członkostwo                                                 


EFES NEWSLETTER - LISTOPAD 2020

  Jak stworzyć ESOP program akcjonariatu pracowniczego

Jeżeli chodzi o akcjonariat pracowniczy w firmach z sektora MŚP, to ESOP jest najprostszym i najbardziej efektywnym programem na świecie.

Oto jak to zrobić:

1. Jesteś głównym akcjonariuszem spółki XYZ i chcesz sprzedać swoje akcje.

2. Tworzysz „Fundację ds. akcjonariatu pracowniczego i emerytur w spółce XYZ”.

3. Sprzedajesz swoje akcje fundacji. Jeżeli chodzi o wypłatę pieniędzy za akcje, udzielasz fundacji pożyczki (lub pomagasz jej w uzyskaniu kredytu lub innego finansowania).

4. W następnym roku, jak co roku, spółka XYZ osiąga zysk. Był on zazwyczaj opodatkowany. Ale już nie jest. Spółka wylicza i wpłaca fundacji składkę emerytalną w wysokości równej zyskowi przed objęciem akcji przez pracowników. Od tej chwili zysk znika. Nie ma zysku, nie ma podatku.

5. Fundacja otrzymuje roczną składkę emerytalną. Jest to organizacja non-profit, więc nie płaci podatków od swoich dochodów. Tak więc w tym przypadku też nie ma podatku.

6. Fundacja tworzy indywidualne konto dla każdego pracownika. Są na nim zarejestrowane prawa każdego pracownika do otrzymania akcji spółki XYZ po odejściu ze spółki (zwykle w wieku emerytalnym).

7. Ponadto fundacja organizuje system umożliwiający pracownikom objętym programem akcjonariatu pracowniczego głosowanie nad punktami porządku obrad dorocznego zgromadzenia akcjonariuszy spółki XYZ.

8. Co roku fundacja otrzymuje dodatkową składkę emerytalną od pracowników, którzy są członkami programu. Składka ta jest w pierwszej kolejności wykorzystywana do spłaty kredytu pierwotnie zaciągniętego na zakup akcji.

9. Następnie spłacone akcje są co roku dodawane w formie „tytułów do akcji” do indywidualnego konta każdego pracownika przy użyciu prostego klucza podziału (często proporcjonalnie do wynagrodzenia).

10. W ten sposób pracownicy wykonują swoje prawa jako akcjonariusze i są właścicielami akcji, z tym że mogą nimi rozporządzać (sprzedać je) po odejściu ze spółki. Są bardzo zmotywowani do tego, aby wszystko działało jak najlepiej. W rzeczywistości zaobserwowano, że firmy, w których wdrożono programy ESOP działają lepiej niż inne.

Program ESOP jest naprawdę bardzo prosty.

Download  

Recenzja prasowa
Wybór 27 niezwyklych artykulów w 9 krajach w pazdzierniku 2020 r .: Austria, Dania, Niemcy, Francja, Indie, Wlochy, Hiszpania, Wielka Brytania, USA.
Austria
: Sucessful developement for the new Employee Ownership Foundation at Oberbank.
Denmark: Confac is an employee-owned company in Denmark. New legislation to promote employee share ownership in small companies.
Germany: CDU wants to go much further in promoting employee share ownership in Germany.
France: Michel Bon invites to come out of the crisis through employee share ownership, by converting public debt into company shares. 20.000€ for each employee shareholders at Carbone-Savoie. New space for workers cooperatives.
India: New ESOP management tool.
Italy: European ESOP model.
Spain: Recent legislation about sociedades laborales and participative enterprises could be changed again.
UK: Several new companies under the control of Employee Ownership Trusts. How Employee Ownership Trusts work. Employee ownership for SMEs in the UK.
USA: Study about pandemic in the workplace: Employee-owned companies are superior at retaining jobs and  pay, and protecting employee health. Reell Manufacturing is a splendid example of ESOP company, with subsidiaries in The Netherlands and in Germany.

Pełny przegląd prasy dostępny jest na:
              http://www.efesonline.org/PRESS REVIEW/2020/October.htm 

 


Twoja pomoc

Czemu?
Kwota w Euro:


A political roadmap for employee ownership in Europe

The EFES needs more members. Download the EFES membership form

What's new on the EFES website?

EFES NEWS distribution: 200.000
   Z powazaniem

 

 
 

Marc Mathieu
Sekretarz Generalny
EUROPEJSKA FEDERACJA AKCJONARIATU PRACOWNICZEGO
EFES - EUROPEAN FEDERATION OF EMPLOYEE SHARE OWNERSHIP
Avenue Voltaire 135, B-1030 Brussels
Tel: +32 (0)2 242 64 30 - Fax: +32 (0)2 791 96 00
E-mail: efes@efesonline.org
Web site: www.efesonline.org
Celem EFESu jest dzialanie jako organizacja zrzeszajace pracowników - wlascicieli i wszystkie osoby, spólki, zwiazki zawodowe, ekspertów, badaczy i instytucje chcace promowac wlasnosc i partycypacje pracownicza w Europie.