Předplatit  /  Odhlásit  /  Členství                                                
                                                                                              Přeložil. Ing. Petr Navrátil - KSLP Česká Společnost pro Zaměstnaneckou Participaci


EFES ZPRAVODAJ - LISTOPAD 2020

  Jak vytvořit ESOP plán vlastnictví akcií zaměstnanců

ESOP je nejjednodušším a nejúčinnějším plánem na světě, co se týče vlastnictví akcií zaměstnanců v malých a středních podnicích.

Postup je následující:

1. Jste hlavním akcionářem společnosti XYZ a chcete své akcie prodat.

2. Vytvoříte „Nadaci pro vlastnictví akcií a penze zaměstnanců ve společnosti XYZ“.

3. Své akcie nadaci prodáte. Za účelem platby udělíte nadaci úvěr (nebo jí pomůžete získat úvěr nebo jiné financování).

4. Následující rok, jako každý rok, společnost XYZ dosáhne zisku. Ten se dříve zdaňoval. Nyní tomu tak už není. Společnost vypočítá a vyplatí nadaci příspěvek na důchod rovnající se zisku před vlastnickým podílem zaměstnanců. Od této chvíle zisk zmizel. Není žádný zisk, a tudíž žádná daň.

5. Nadace dostává roční příspěvek na důchod. Je to nezisková organizace, takže její příjmy nejsou zdaněny daní z příjmů. Neodvádí se tedy žádná daň.

6. Nadace vytvoří pro každého zaměstnance individuální účet. Tak je vedeno právo každého zaměstnance na získání akcií ve společnosti XYZ, když opustí společnost (obvykle v důchodovém věku).

7. Nadace dále organizuje systém hlasování pro zaměstnanecké akcionáře o bodech pořadu výročního zasedání akcionářů společnosti XYZ.

8. Nadace každý rok dostává příspěvek na penzijní připojištění zaměstnanců, kteří jsou členy tohoto plánu. Tento příspěvek je nejprve použit k splacení původně přijatého úvěru na nákup akcií.

9. Poté jsou bezplatné akcie každý rok přičteny coby „nároky“ k jednotlivým účtům každého zaměstnance pomocí jednoduchého distribučního klíče (často poměrně ke mzdě).

10. Zaměstnanci tedy uplatňují svá akcionářská práva a vlastní své akcie, až na to, že s nimi mohou nakládat (prodat je), až když opustí společnost. Jsou vysoce motivovaní, aby vše fungovalo co nejlépe. Ve skutečnosti se ukázalo, že společnosti s plány ESOP fungují lépe než ostatní.

Plán ESOP je tak jednoduchý.

Download  

Přehled tisku
V říjnu 2020 2020 máme na výběr 27 pozoruhodných článků v 9 zemích: Rakousko, Dánsko, Nemecko, Francie, Indie, Itálie, Španelsko, Spojené království, USA.
Rakousko: Úspěšný vývoj nové nadace Employee Ownership Foundation v Oberbank.
Dánsko: Confac je společnost vlastněná zaměstnanci v Dánsku. Nová legislativa na podporu vlastnictví akcií zaměstnanců v malých společnostech.
Německo: CDU chce jít v podpoře vlastnictví zaměstnanců v Německu mnohem dále.
Francie: Michel Bon vyzývá, aby se vyšlo z krize prostřednictvím vlastnictví zaměstnaneckých akcií, přeměnou veřejného dluhu na akcie společností. 20 000 EUR za každého zaměstnance akcionářů ve společnosti Carbone-Savoie. Nový prostor pro dělnická družstva.
Indie: Nový nástroj pro správu ESOP.
Itálie: Evropský model ESOP.
Španělsko: Nedávné právní předpisy o sociedades laborales a participativních podnicích by mohly být znovu změněny.
UK: Několik nových společností pod kontrolou Trustů pro vlastnictví zaměstnanců. Jak fungují trusty na vlastnictví zaměstnanců. Vlastnictví zaměstnanců pro malé a střední podniky ve Velké Británii.
USA: Pracovní studie o pandemii: Společnosti vlastněné zaměstnanci jsou lepší v udržení pracovních míst a platu a ochraně zdraví zaměstnanců. Reell Manufacturing je skvělým příkladem společnosti ESOP s dceřinými společnostmi v Nizozemsku a Německu.

Plný přehled tiskových zpráv je k dispozici na našich webových stránkách na:
              http://www.efesonline.org/PRESS REVIEW/2020/October.htm 

Partner:
     

     Česká Společnost pro
         Zaměstnaneckou
              Participaci

A political roadmap for employee ownership in Europe

What's new on the EFES website?

EFES NEWS distribuce: 200.000
   S pozdravem

 

 
 

Marc Mathieu
Secretary General
EFES - EUROPEAN FEDERATION OF EMPLOYEE SHARE OWNERSHIP
             EVROPSKÁ FEDERACE PRO ZAMĚSTNANECKÉ VLASTNICTVÍ AKCIÍ
Avenue Voltaire 135, B-1030 Brussels
Tel: +32 (0)2 242 64 30 - Fax: +32 (0)2 791 96 00
E-mail: efes@efesonline.org
Web site: www.efesonline.org
EFES' objective is to act as the umbrella organization of employee owners, companies and all persons, trade unions, experts, researchers, institutions looking to promote employee ownership and participation in Europe.