Tien jaar overheidsbeleid voor het werknemers-
aandeelhouderschap in Europa - verleden, heden, toekomst
  
26 november 2010

09:00 - 17:00


  
    Informatie

    Registratie


Door de financiŽle crisis is de politieke wereld zich opnieuw bewust geworden van het werknemers-aandeelhouderschap. Dit lijkt almaar meer een factor van een langetermijnvisie en van beter bestuur te zijn voor de Europese ondernemingen.Bovendien neemt het aantal gevallen van overnames van ondernemingen door de werknemers toe.

Het Belgische voorzitterschap komt precies op het goede moment om de overwegingen van het Parlement en van de Europese Commissie concreet vorm te geven in de loop van 2010.

 

 
 

Op 23 november 2001 vond, onder het Belgische voorzitterschap van de EU, in Brussel een Europese conferentie plaats onder het motto "Het voorzitterschap van de Europese Unie moedigt het werknemers-aandeelhouderschap en de participatie aan". Tien jaar later, in 2010, komt het Belgische voorzitterschap precies op het goede moment om concreet gestalte te geven aan de nieuwe tendensen.

Door de financiŽle crisis is de politieke wereld zich immers opnieuw bewust geworden van het werknemers-aandeelhouderschap. Dit lijkt almaar meer een factor van een langetermijnvisie en van beter bestuur te zijn voor de Europese ondernemingen. Bovendien neemt het aantal gevallen van overnames van ondernemingen door de werknemers toe.

Het is een feit dat het werknemers-aandeelhouderschap zich de voorbije tien jaar sterk ontwikkeld heeft in de Europese ondernemingen: 83% van de grote ondernemingen hebben momenteel plannen van werknemers-aandeelhouderschap, waar dit tien jaar geleden slechts 40% was. Deze plannen worden steeds vaker aangeboden aan alle werknemers van ondernemingen. Als gevolg daarvan neemt het werknemers-aandeelhouderschap vandaag een strategische, referentie- of controlepositie in in meer dan een kwart van de grote Europese ondernemingen.

Twee jaar geleden heeft de Europese Federatie van Werknemers-Aandeelhouderschap (EFWA) een ďpolitieke wegbeschrijving voor het werknemers-aandeelhouderschap in EuropaĒ opgesteld, in het kader van het Franse voorzitterschap van de Europese Unie. Vervolgens heeft de EFWA voorstellen gedaan na de verkiezing van het nieuwe Europese Parlement. Deze voorstellen werden positief onthaald door een groot aantal Europese afgevaardigden van alle partijen.

Tot slot heeft de EFWA in de context van de aanstelling van de nieuwe Europese Commissie een reeks voorstellen gedaan aan de nieuwe commissarissen, die er met name op gericht zijn dat er beter rekening gehouden wordt met de transversale aspecten van het werknemers-aandeelhouderschap in de Commissie. Er vonden rechtstreekse contacten plaats en deze voorstellen kregen een positieve reactie van de commissarissen Laszlo Andor voor Werkgelegenheid, Sociale Zaken & Inclusie en Michel Barnier voor de Interne Markt.

Het Belgische voorzitterschap van de Unie komt precies op het goede moment om de overwegingen van het Parlement en van Europese Commissie concreet vorm te geven in de loop van 2010.

Dit is ook het geval voor de regeringen en de sociale partners. Verschillende grote landen hebben nieuwe maatregelen genomen of gaan er nemen om het werknemers-aandeelhouderschap te bevorderen. Dit is onder meer het geval voor Duitsland, ItaliŽ, Polen en Groot-BrittanniŽ. Ook bij de sociale partners zien we een kentering in het voordeel van het werknemers-aandeelhouderschap. Zo heeft de Duitse vakbond IG Metall gesteld dat "de beste aandeelhouder de werknemer-aandeelhouder is" ("Arbeitnehmer sind die besseren Aktionšre").

De conferentie van het volgende Belgische voorzitterschap van de Unie zal op 26 november 2010 gehouden worden in het Congrespaleis in Brussel. Ze heeft tot doel de vertegenwoordigers van de Europese instellingen, de regeringen, de sociale partners, de ondernemingen en experts samen te brengen.

 

Location: Brussel
Georganiseerd door: Europese Federatie van Werknemers-Aandeelhouderschap
Website: http://www.efesonline.org
Waar: Congress Palace - The Arc, Ravensteinstraat 2, 1000 Brussel
Diensten: WIFI, parking


 

 

 
 

Iinformatie:

EFES - EUROPEAN FEDERATION OF EMPLOYEE SHARE OWNERSHIP
EFWA - EUROPESE FEDERATIE VAN WERKNEMERS-AANDEELHOUDERSCHAP
Voltairelaan 135, B-1030 Brussel
Tel/fax: +32 (0)2 242 64 30
E-mail: efes@efesonline.org
Web site: www.efesonline.org
De EFWA is de overkoepelende organisatie voor werkemers-aandeelhouders en alle andere personen, ondernemingen, vakbonden, experten, onderzoekers, instellingen en alle geÔnteresseerden in het promoten van werknemersaandeelhouderschap en participatie in Europa.

Subscribe  /  Unsubscribe